Choose language

J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" 1992m.

Current Bid: 300 EURAuction started: 18 Jan, 2018 - 17:43:16 GMT + 0
Auction ends: 25 Jan, 2018 - 17:43:17 GMT + 0
Auction ID: 3388


  • WATCH
  • QUESTION?

Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
closed

Seller location: Lithuania

Payment methods: PayPal, Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction

This auction is closed

This item has been viewed 277 times
Auction ID: 3388

powered by
logo

Item description

J. Mackonis- Mackevicius "Stuttgartas po lietaus" drobe, aliejus, 85x110cm, 1992m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953151

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 150€

Verte: 1400€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

Mackonis-Mackevi?ius Jonas (1922-2002)

Tapytojas, dail?tyrininkas, rašytojas. Gim? 1922 m. lapkri?io 9 d. Pa?žuol?je (Kaniavos vls., dab. Var?nos r.), mir? 2002 m. kovo 16 d. Vilniuje. Vigirdo Mackevi?iaus t?vas. R. Mackonio brolis. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1968). 1948 m. baig?s Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institut? 1948–1951 m. d?st? jame. 1951–1989 m. d?st? Lietuvos dail?s institute; prof. (1983).

Nuo 1950 m. dalyvavo parodose; individualios Vilniuje; Kaune (abi 1982). Nutap? temini? kompozicij? („Aud?jas“ 1971, „Dz?k? vestuv?s“ 1974, „Filomatai“ 1979, „Pil?nai“ 1982, „Taip gim? Lietuvos opera“ 1986, „Barbora ir Žygimantas“ 1993, „Mindaugo kar?navimas“ 1997; „Šv. Brunonas Lietuvos žem?je – Anno Domini 1009“ 2002), portret? (bitininko Šimo, 1970, vaikai?io Jogailos, 1973, M. Šlapelien?s, B. Grincevi?i?t?s, abu 1977, A. Šabaniausko, 1983, M. Mažvydo, 1997), peizaž? (daugiausia Vilniaus senamies?io). Paveikslams b?dinga lyrizmas, statiška kompozicija, dekoratyvumas, smulkios, kruopš?iai ištapytos detal?s.

Paraš? dramos k?rini? („Tiltas“ 1948, „Piršliai“ 1958, „Ulijona“, past. 1962, išsp. 1963, „Ledi Makbet iš Akmen?s“, išsp. 1979), libret? operoms (V. Klovos „Pil?nai“ 1956, „Du kalavijai“ 1965, „Amerikietiškoji tragedija“ 1968, B. Dvariono „Dalia“ 1959, A. Ra?i?no „Saul?s miestas“ 1965), A. Belazaro muzikinei komedijai „Auksin?s marios“ (su L. Janušyte, 1955), B. Grobulskio operetei „Naujametinis karnavalas“ (1965), scenarij? filmui „Julius Janonis“ (1959), monografij? („Antanas Žmuidzinavi?ius“ 1957, „Lietuvos scenografija“, su G. Aleksiene, 1969, „Aleksandras Vitulskis“ 1972), atsiminim? („Boruž?s odis?jos“ 2003). J. Mackonio k?rini? turi Lietuvos dail?s muziejus.

Visuotin? lietuvi? enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? leidybos institutas, 2008, t. 13.Country: Lithuania (01115)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 300 EUR
Auction started: 18 Jan, 2018 - 17:43:16
Auction ends: 25 Jan, 2018 - 17:43:17
Auction ID: 3388