Choose language

L.Kazokas "Kauno Santaka" 85x103cm, 1943-45m.

Current Bid: 2,800 EURAuction started: 16 Feb, 2018 - 19:05:02 GMT + 0
Auction ends: 23 Feb, 2018 - 19:05:02 GMT + 0
Auction ID: 3582


  • WATCH
  • QUESTION?

Current Bid: 2,800 EUR

Place Your Bid Here:


Minimum bid: 2,800 EUR


Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
1 day, 8 hours
(23 Feb, 2018 - 19:05:02)

Seller location: Lithuania

Payment methods: PayPal, Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction


This item has been viewed 390 times
Auction ID: 3582

powered by
logo

Item description

L.Kazokas "Kauno Santaka" drobe, aliejus 85x103cm, 1943-45m.

LDM turi analogiska  darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=943813

Pradine kaina: 2800€

Zingsnis: 300€

Verte: 5900€-8300€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Leonardas Kazokas (Kazakevi?ius) (1905-1981)

L. Kazokas gim? 1905 m. Kaune. Prasid?jus Pirmajam pasauliniam karui, visa šeima pasitrauk? ? Peterburg?, 1912 m. v?l gr?žo ? Kaun?. Kazokas daug pieš?, lipd?, pirmasis jo mokytojas buvo A. šimk?nas. 1921 m. jaunasis dailininkas ?stojo ? Piešimo kursus, dalyvavo Kauno meno mokyklos statyboje. Iš pradži? studijavo skulpt?r?, v?liau prad?jo lankyti J. Vienožinskio studij? kartu su A. Samuoliu, V. Vizgirda, J. Mik?nu.

1929 m. baig? Kauno meno mokykl?, 1930 m. Kazokas su kitais jaunaisiais dailininkais ?k?r? Nepriklausom?j? dailinink? draugij?, buvo pirmuoju pirmininko pavaduotoju, v?liau ir pats jai pirmininkavo. 1934-1939 m. d?st? piešim? Kauno tre?iojoje gimnazijoje, o per vasaros atostogas daug keliavo po Europ?. Pažintis su kit? krašt? daile, ?temptas k?rybinis darbas padar? teigiam? poveik? Kazoko tapybai. 

Kazokas pasireišk? kaip portreto, fig?rinio paveisklo, natiurmorto k?r?jas, bet pagrindinis jo ind?lis ? lietuvi? dail? - intym?s kameriniai peizažai, gerai perteikiantys vietov?s charakter?, gamtos nuotaikas, nutapyti jautraus koloristo ranka. 

Parengta pagal: XX a. Lietuvi? dail?s istorija. 1900-1940, II t., sud. I. Korsakait?, I. Kostkevi?i?t?, J. Mackonis ir kiti, Vaga Vilnius:, 1983, p. 106-109.

 Country: Lithuania (01115)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 2,800 EUR
Auction started: 16 Feb, 2018 - 19:05:02
Auction ends: 23 Feb, 2018 - 19:05:02
Auction ID: 3582