Choose language

A. Tornau "Rasmenys ant sniego" 100x120cm, 2003m.

Current Bid: 500 EURAuction started: 18 Feb, 2018 - 08:05:02 GMT + 0
Auction ends: 25 Feb, 2018 - 08:05:02 GMT + 0
Auction ID: 3586


  • WATCH
  • QUESTION?

Current Bid: 500 EUR

Place Your Bid Here:


Minimum bid: 500 EUR


Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
2 days, 21 hours
(25 Feb, 2018 - 08:05:02)

Seller location: Lithuania

Payment methods: PayPal, Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction


This item has been viewed 372 times
Auction ID: 3586

powered by
logo

Item description

Arune Tornau "Rasmenys ant sniego" drobe, aliejus, 100x120cm, 2003m.

LDM turi dailininkes darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921071

Pradine kaina 500€

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-3200€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Ar?n? Tornau

Tapytoja, dail?s pedagog?. Gim? 1956 m. Vilniuje. 1974 -1979 m.m. studijavo Vilniaus Dail?s Institute. Nuo 1990 Lietuvos Dailinink? s?jungos (LDS) nar?. Nuo 2009 m. LDS tapybos sekcijos pirminink?. Nuo 1991 m. dirba Vilnius vaik? ir jaunimo dail?s mokykloje. 

Dalyvavo daugelyje tarptautini? ir respublikini? parod?, vykd? meno edukacinius projektus Lietuvoje ir užsienyje. D?st? tarptautin?se meno akademijose. Dalyvavo ir dar? pranešimus su vaik? meno ugdymu susijusiose nacionalin?se ir tarptautin?se konferencijose (Vilniuje, Helsinkyje, Stokholme). Remiama Europos Tarybos, Atviros Lietuvos Fondo, LŠMM, Europos Kult?ros Fondo (Olandija), Lietuvos Vaik? Fondo, Kaitos Fondo, Karaliaus Bodueno Fondo (Belgija), jaunimo organizacijos „Transilvanija“ ir kit? organizacij? vadovavo ir vykd? daugel? originali? projekt?, susijusi? su dail?s d?stymu bei tautini? mažum? (rom?) dail?s ugdymu. Keli? dail?s vadov?li?, knygos „Latcho drom“, daugelio straipsni?, keli? videofilm?, TV ir radijo laid? apie men? ir meno pedagogik? autor? ir bendraautor?. Knygos „Balta ir juoda“ (apie S. Krasausk?) sudarytoja. K?r? scenografij? spektakliams. Kuravo tapybos parod? projektus „Linija, spalva, erdv?“ (2010); „Raudona“ (2010); „Žvilgsnis ? save“ (2011); „Jau saulel? v?l atkopdama budina sviet?“ (2011), „Donelaitis 2012“(2012), „B?r? dainius“(2013), viena iš kuratori? „Šimtme?io portretas“ Giorlice, Vokietija, Kaliningrade (2013), parodas Lietuvos Seime, skirtas K. Donelai?io 300 met? jubiliejui pamin?ti; „Tapyba 2013“ Užutrakio dvaro sodyba (2013); “Skrydis“, skirta S. Dariaus ir S. Gir?no skrydžio per Atlant? 75 – me?iui pamin?ti (2013), III Ryt? Partneryst?s virš?ni? susitikimas „Litexpo“ (2013); „Miestas ir dailininkas“ Lietuvos atstovyb?je, Briuselyje (2013); parodos LT00TAPYBA Šiuolaikinio Meno Centre, Vilnius (2012) organizator?, Tapybos Trienal?s „Tapybos kontrkstai“(2013) viena iš organizatori?. PAGRINDIN?S PARODOS: Šiuolaikin? lietuvi? tapyba, Švetcingenas; 12 lietuvi? dailinink?, Hepenhaimas, Vokietija (1991); Lietuvi?-vokie?i? paroda, Bilker Forum galerija, Diuseldorfas (1992); Tarptautin? meno mug?, Stokholmas su galerija “Hera” (1993, 1994, 1995), su Jano Linderio galerija (2000); Lietuvi? grafikos paroda Treleborge, Švedija (1996); Galerija “Hera” Stokholmas, Švedija; Šiuolaikin? lietuvi? tapyba, Nacionalin? galerija, Vilnius (1994); Lietuvos tapyba, Šarža, JAE; Šaržos tarptautin? meno bienal?, Šarža, JAE; “Magiškas realizmas”, lietuviu tapybos paroda Manieže, S. Peterburgas (1997); Šiuolaikin? Lietuvos tapyba, Šiuolaikinio meno centras, Ankara, Turkija (1999); Lietuvos tapyba, Yanhuang Meno Muziejus, Pekinas; Tradicija ir dabartis, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius (2000);Lietuvos meno paroda, Lvovas (2001); Vilnius-Varšuva, Lietuvos dail?s dienos Varšuvoje, Galeria Domu Artysty Plastyka; Lietuvi? meno paroda Art Gallery www.art.se at Hornsgatan 64b, Stokholmas; Lietuvos dail? (“Gyventi gražiai neuždrausi“), Baltrušai?io namai, Maskva (2004); Lietuvi? meno paroda, Kaliningrado istorinis dail?s muziejus; „Dialogas“, Lietuvi? tapyba Gruzijoje, „N“ Galerija, Tbilisis (2005); Lietuvi? tapybos paroda, Lietuvos garb?s konsulatas, Viena; Lietuvi? tapybos paroda, Linco Rotuš? (2006); Paroda „Monologai“, Šiuolaikinio Meno Centras, Vilnius; Lietuvi? dail?s paroda, Circullo Belles Artes, Valensija, Ispanija; Almerijos Rotuš?, Ispanija (2007); „Lietuvos tapyba: 6 dailininkai“, Art Garden, Drenthe, Olandija (2008); Lietuviškas sezonas: tapyba, grafika, skulpt?ra, Alex Gallery/Gallery A, Vašingtonas; ?iurlionio galerija, Jaunimo centras, ?ikaga (2010); „Linija, spalva, erdv?“, Vilnius (2010); „Raudona“, galerija „Arka“, Vilnius (2010); „Žvilgsnis ? save“, galerija „Arka“, Vilnius; Monkut?s -Marks muziejus, K?dainiai, Dail?s Parod? R?mai, Šiauliai (2011); Artscape, Litexpo Parod? Centras, Vilnius (2011); „Jau saulel? v?l atkopdama budina sviet?“ galerija „Arka“, Vilnius (2011), „Donelaitis 2012“, Vilniaus Rotuš? (2012), Menamos istorijos, Užutrakio Dvaro sodyba (2012); LT00 Tapyba, Šiuolaikinio Meno Centras Vilnius (2012); „Šaknys“ galerija „Arka“ (2012), Minskas (2012); „B?r? dainius“ galerija „Arka“ (2013); Tarptautin? meno mug? Huntenkunst’13, Ulftas, Olandija; „Simbioz?s“ IV LDS kolekcija, Ulftas (2013), „Skrydis“ galerija „Arka“(2013), „Tapyba 2013“, Menamos istorijos, Užutrakio dvaro sodyba (2013); 15 – oji Tapybos Trienal? „Tapybos kontekstai“ (2013), „Miestas ir dailininkas“ Lietuvos atstovyb? ES, Briuselis; „Up and down“ Europos Komisija, Briuselis (2013), III Ryt? Partneryst?s virš?ni? susitikimas, „Litexpo“ parod? r?mai (2013); Sinchronija, Ulftas; Atmintis ir laiko atspalviai, Gardino parod? sal?, Gardinas (2014). PERSONALIN?S PARODOS 1990 Galerija “Arka”, Vilnius 1991 Galerija “Arka”, Vilnius 1992 (su R. Weber) Galerija “Arka”, Vilnius 1992 Galerija “Vartai”, Vilnius 1993 Galerija “Hera”, Stokholmas, Švedija 1994 Kunsthall, Solvesborgas, Švedija 1995 Galerija “Lora”, Stokholmas, Švedija Galerija “Harnestadt 3:23”, Ahus, Švedija Wahlmanska Huset, Hedemora, Švedija 1996 (su J. Bagdonavi?i?te) Galerija “Kauno langas”, Kaunas 1996 Galerija “Lietuvos Aidas” , Vilnius 1999 Klaip?dos dail?s galerija, Klaip?da Galerija “Kauno langas”, Kaunas “Rotundos“ galerija, Vilnius Prezident?ra, Vilnius 2000 Vilniaus Filharmonija Jano Linderio galerija, Stokholmas, Švedija Galerija “Vartai”, Vilnius 2001 Galerija “Akmens ženklai”, Vilnius Klaip?dos dail?s galerija, Klaip?da 2002 Galerija “Stiklo karoliukai”, Vilnius 2004 „Lygsvara“, Vilniaus Rotuš?, Vilnius Galerija „Meno niša“, Vilnius 2005 „18 paveiksl? moteriai“, Galerija „R?ta“, Vilnius 2006 „Tapyba, objektai“, Dalios galerija, Vilnius 2007 (su J. Laurušaite) Pam?nkalnio galerija, Vilnius Grafikos ir koliaž? paroda (su N. Žukauskaite), Galerija „Nordens ljus“, Stokholmas, Švedija Klaip?dos parod? r?mai 2008 Galerija „Meno niša“, Vilnius 2009 Lietuvos Respublikos Seimas Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, Vilnius Galerija “Lietuvos Aidas”, Vilnius 2010 Hof-Joensuu-Vilna, (su P.-M. Tschoepe) Ahjo meno centras, Joensu, Suomija 2013 Paroda, skirta Lietuvos pirmininkavimo Europos Taryboje, Lietuvos Užsienio reikal? ministerijaCountry: Lithuania (01115)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 500 EUR
Auction started: 18 Feb, 2018 - 08:05:02
Auction ends: 25 Feb, 2018 - 08:05:02
Auction ID: 3586