Choose language

R. Jankauskas/Kampas "Dianos portretas" iki 1985m.

Current Bid: 450 EURAuction started: 16 Jan, 2018 - 17:25:03 GMT + 0
Auction ends: 23 Jan, 2018 - 17:25:03 GMT + 0
Auction ID: 3620


  • WATCH
  • QUESTION?

Current Bid: 450 EUR

Place Your Bid Here:


Minimum bid: 450 EUR


Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
2 days, 14 hours
(23 Jan, 2018 - 17:25:03)

Seller location: Lithuania

Payment methods: PayPal, Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction


This item has been viewed 285 times
Auction ID: 3620

powered by
logo

Item description

 

R. Jankauskas/Kampas "Dianos portretas" kartonas, aliejus, iki 1985m.

Pradine kaina: 450€

Zingsnis: 100€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Kampas, Jankauskas Rimvidas (1957-1993)

Rimvidas Jankauskas (Kampas) studijavo tapyb? Lietuvos valstybiniame dail?s institute, kur? baig? 1987 m., nuo 1989 m. jame d?st?. Sureng? personalini? parod? Kauno paveiksl? galerijoje (1988, 1991, 1993), Frankfurte prie Maino (1993), ŠMC Vilniuje (1994), dalyvavo aštuoniose reikšmingesn?se grupin?se parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininko k?rybos laikotarpis buvo trumpas, tik šešeri metai, ta?iau jo k?ryba paliko ryšk? p?dsak? Lietuvos tapyboje ir šiuo metu jis yra laikomas vienu iš žymiausi? neoekspresionistin?s krypties meninink? Lietuvoje.

Šio menininko k?ryb? galima priskirti ekspresyviajam abstrakcionizmui, dauguma Kampo darb? yra abstrakt?s. R. Jankausko-Kampo darbai drastiškai laisvi, grubiai impulsyv?s, jo drob?s pulsuoja pot?piais, ryškiomis spalvomis. Nevaržom? spalving? pot?pi? gestams tenka ypa? reikšmingas vaidmuo - jie kuria pasakojim?, nuotaik? ir ritm? - kuo dailininko k?ryba ir išsiskiria lietuvi? koloristin?s tapybos kontekste, nes kontrastingos spalvos ir j? dinamika tampa svarbiausiomis priemon?mis bendrai atmosferai paveiksluose sukurti. „Vienose drob?se pot?piai plat?s, tvirti, žymi kompaktiškus siluetus, kitose - nervingi, chaotiški, besisukantys koncertiniais ratais ir sunarplioti. Kiekviename paveiksle nesulaikomas jud?jimas, pulsavimas. J? vitališkumas beveik agresyvus, bet ne gr?smingas. Kampas ne baugina, o perteikia energij?“ (1, p. 62).

(1) Raminta Jur?nait?, „Rimvidas Jankauskas (Kampas)“ // „100 šiuolaikini? Lietuvos dailinink?“. Vilnius, 2000.

Modernistin? dailinink? grup? „Angis“, kuri? 1990 m. ?k?r? tapytojas Jonas Gasi?nas, jungia neoekspresionizmo krypties tapytojus. Grup?s branduol? daugumoje sudar? kaunie?iai (iš viso 13 nari?), tuo metu besimok? ar d?st? Kauno Stepo Žuko taikomosios dail?s technikume. „Angis“ aktyviai oponavo Lietuvoje pla?iai paplitusiai kamerinei tapybai, ryžtingai keit? ir tuo pa?iu papild? lietuviškojo ekspresionizmo tradicij? neoekspresionistine. Šiai grupei priklaus? ir Rimvidas Jankauskas (Kampas).

 Country: Lithuania (01115)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 450 EUR
Auction started: 16 Jan, 2018 - 17:25:03
Auction ends: 23 Jan, 2018 - 17:25:03
Auction ID: 3620