Choose language

A. Puipa „Pietus visiems“, 1991, 32x26cm

Current Bid: 350Auction started: 05 Mar, 2018 - 13:18:37 GMT + 0
Auction ends: 12 Mar, 2018 - 13:18:37 GMT + 0
Auction ID: 3750


  • WATCH
  • QUESTION?

Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
closed

Seller location: Lithuania

Payment methods: PayPal, Cheque, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction

This auction is closed

This item has been viewed 280 times
Auction ID: 3750

powered by
logo

Item description

Labai reta A. Puipos autolitografija, zinomi tik keli egzemplioriai:
A. Puipa „Pietus visiems“, 1991, kartonas, sp. autolitografija, 32x26cm
 

LDM turi analogiska darba:  „Salyko šeimyna” (1986).

 

Pradine kaina: 350€

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 1500€-2300€

 

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:
Audrius Puipa (1960-1997)
Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gim? 1960 m. Vilniuje. Mir? 1997 m. 

1985 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, grafik?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1985 m. Po dailininko mirties buvo surengtos 7 pomirtin?s personalin?s parodos (dvi iš j? - Bergene, Norvegijoje, ir Helsinkyje), 1997 m. Nidoje - tapybos pleneras. 

A. Puipa - iškilus lietuvi? menininkas, pieš?jas par exellence, puikus pedagogas, kurio ind?lis ? piešinio men? yra dar tinkamai ne?vertintas. Jo k?ryboje ryšku sodrus, šiurkštokas gyvenimo vaizdavimas, ?domus klasikos ir modernizmo susipynimas. A. Puipa vaizdavo savo draugus menininkus, bohemos atstovus, kult?ros paribi? tipus - girtuoklius, duobkasius, milicininkus ir kt. - taip kurdamas savotišk? papro?i?, kasdienyb?s, buities, min?i? ir aistr? enciklopedij?, ?terpdamas atplaiš? iš spalvot? žurnal?, pagražindamas detales ar ty?ia suvulgarindamas vien? ar kit? element?: scenos iš vilnie?i? inteligent? (Jacovski?, Klim?, Kavaliausk?, Leonavi?i? ir kt.) gyvenimo, lietuviško kaimo vaizdai (pvz., šešuol?li?), kurie tam tikrais atžvilgiais yra nykstan?io Lietuvos kaimo vaizdai (kiaul?s pjovimas, vaiko ar senelio maudymas ir pan.). A. Puipos darbuose nestinga komišk? istorij?, grotesko, šaržo, subtilios ironijos, nostalgijos prab?gan?iam laikui. 

Iš pirmo žvilgsnio A. Puipos darbai gali atrodyti es? vien dokumental?s nat?ros filmavimai, ta?iau savo k?ryba autorius mistifikavo kasdien? realyb?. Dailininko k?riniai dažnai yra tiesiogiai literat?riški: ? paveiksl? ?terpiami žodiniai komentarai. Naudojamas ir savitas kompozicijos metodas - ritmiška preciziškai užbaigt? ir eskizišk?, tik pieštuk? br?kštel?t? paveikslo plot? kaita. Dailininkas dirbo ?vairiomis technikomis - šilkografijos, spalvotos litografijos, akvarel?s. 

A. Puipos režisuotos nuotraukos su žymiais menininkais (Vytautu Kalinausku, Vyteniu Jank?nu ir kt.), inscenizuojant žymius pasaulin?s tapybos k?rinius (Davido „Marato mirt?”, peredvižnikus ir t.t.) prad?jo nauj? etap? Lietuvos dail?je, kur išmoningai susijung? fikcija su realybe ir pan. 

LDM saugomi darbai: „Salyko šeimyna” (1986). 

Parengta pagal: LDM Dailinink? duomen? baz?, http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/DbAsp/Paieska_dail_pa.aspCountry: Lithuania (01115)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 350
Auction started: 05 Mar, 2018 - 13:18:37
Auction ends: 12 Mar, 2018 - 13:18:37
Auction ID: 3750