Choose language

T. Valius Eskizas vitrazui 35x27cm, 1933

Current Bid: 175 EUR



Auction started: 13 May, 2018 - 20:00:00 GMT + 0
Auction ends: 20 May, 2018 - 20:00:00 GMT + 0
Auction ID: 4096

  • WATCH
  • QUESTION?
# of bids: 1 (View history)
Ends within:
closed

Seller location:

Payment methods: PayPal, Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction

Higher bidder: Buyer 16
This auction is closed

This item has been viewed 32 times
Auction ID: 4096

Item description

T. Valius Eskizas vitrazui 35x17cm(be remo), kartonas, tempera, 1933

Pradine kaina: 150€

Zingsnis: 25€

Verte: 500€-900€

Kauno meno mokyklos antspaudas, datuotas 1933.

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina. Prie galutines kainos pridedamas  aukciono mokestis 15%. Dalyvis turi atsiskaityti su aukcionu uz laimėta lota per 5 darbo dienas, pasibaigus aukcionui. Uz aukciono metu įsigytus eksponatus dalyvis gali atsiskaityti bankiniu pavedimu arba grynaisiais pinigais.

 

BIOGRAFIJA: 

Telesforas Valius – vienas zymiausių Kanados lietuvių grafikų, pedagogas, išugdęs garsių menininkų kartą (mokiniai Romas Viesulas, Vytautas Ignas ir kiti). T. Valius gimė 1914 m. liepos 10 d. Rygoje. 1918 m. visa šeima išvyko į Lietuvą; iš pradzių apsistojo Zarėnuose, vėliau – Telšiuose, kurie Telesforui tapo tikrąja gimtine. T. Valius besimokydamas M. Valančiaus gimnazijoje jau pagarsėjo kaip geras piešėjas, piešdavo net Telšių kino teatrui skelbimus. Piešimo mokytojas Simonas Sidabras, pastebėjęs Telesforo gabumus, patarė tėvams leisti sūnų mokytis dailės. Taigi, 1931 m. T. Valius įstojo į Kauno meno mokyklą, kurią baigė 1937 metais (mokytojas Adomas Galdikas). Nuo 1934 m. dirbo dailininku (kūrė raštus audiniams ir šilko skarelėms) “Kauno audinių” fabrike. 1942–1943 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje (Grafikos skyriaus vedėjas). 1943 m. kovo mėnesį naciams uzdarius akademiją, T. Valius grįzo į Telšius. Čia 1943–1944 m.  dirbo zemaičių dramos teatro direktoriumi ir dekoratoriumi. Apipavidalino ne vieną spektaklį, tačiau nei dekoracijų, nei jų eskizų neišliko. 1944 m. pasitraukė į Austriją. Apsistojęs netoli Listenau esančiame Brėgenco mieste, T. Valius susipazino su vietiniais dailininkais, aktyviai įsijungė į meninį gyvenimą, dalyvavo parodose. 1946–1949 m. dėstė ir vadovavo grafikos studijai Dailės ir amatų mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge. Nuo 1949 m. gyveno Kanadoje. T. Valiaus kūryba sulaukė Kanados menininkų pripazinimo; buvo išrinktas daugelio Kanados meno draugijų nariu. 1967 m. apdovanotas Kanados šimtmečio medaliu uz įnašą į šios šalies kultūrą. Dailininkas taip pat įsitraukė į intensyvų pedagoginį darbą; 1960–1977 m. dėstė Toronto technikos mokykloje, 1967–1977 m. – W. L. S. Churchillio institute Toronte, 1970–1976 m. – Toronto universitete.

Nuo 1937 m. dalyvavo parodose; personalines parodas surengė Telšiuose, Šiauliuose, Montrealyje, Paryziuje, Niujorke, Toronte, Otavoje; pomirtinės – Čikagoje, Toronte, Vilniuje, Kaune, Telšiuose.

Dailininkas sukūrė medzio raizinių, litografijų, ofortų, monotipijų, piešinių, skulptūrų, nutapė paveikslų, iliustravo ir apipavidalino apie 70 knygų. Ankstyvuosiuose kūriniuose vyrauja lietuvių liaudies meno bruozai (plokštuminė kompozicija, supaprastintas piešinys, kampuotos linijos figūrų siluetai), gimto krašto istorijos ir tautosakos temos. Telesforas prisiminimuose pazymi, kad pirmieji jaunystėje jį sudominę dailės eksponatai – tai liaudies meno raiziniai ir skulptūrėlės. Vėlesniuose dailininko kūriniuose stiprėjo ekspresionizmo bruozai. Po karo T. Valiaus kūryboje atsispindi gimtosios zemės praradimo nuotaikos, perteikiamos pasitelkiant tautinės tematikos siuzetus, metaforas. Pasak menotyrininkės Ingridos Korsakaitės, "dar Lietuvoje karo metais sukurtas T. Valiaus ciklas „Tragedija Baltijos pajūry”, ne kartą išeivijoje reprezentavęs autorių, gerai atitiko netekties nuotaikas, apėmusias visą tremtinių būtį. Tomis pačiomis ekspresyviomis kompozicijomis, turtinga raizysena egzistencinės grėsmės ir praradimo jauseną dailininkas perteikė ir savo pokariniuose medzio raiziniuose „Gaisras Lietuvos baznytkaimyje” (1945 m.) ir „Maras” (1947 m.). Ypač paveikus ir meistriškas pirmasis estampas, vaizduojantis moterį, varpu skelbiančią nelaimę. Apibendrintas į priekį pasvirusios stambios jos figūros siluetas pats panašus į įsiūbuotą varpą. Visa savo esybe varpininkė, regis, susilieja su galingu pavojaus gausmu. Verzlų susikertančių kompozicijos įstrizainių judesį dar labiau ryškina masyvios architektūros konstrukcijos, uzsklendziančios dinamikos pritvinkusį meninės erdvės plotą. Tamsios pirmojo plano formos kontrastiškai išsiskiria gaisro ugnies nutviekstame fone.”

Vėliau dailininko stilistikai didelę įtaką darė kelionės į Paryzių. Čia jis bendravo su prieškario laikų kolegomis: Vytautu Kasiuliu, Antanu Mončiu, Zibuntu Mikšiu ir kitais. Telesforo kūryboje kito meninis braizas; kompozicijose išryškėjo abstrakcionizmo bruozai, dekoratyvūs elementai, tapo svarbi spalva, derintos įvairios spalvinės variacijos. Dailininkas dazniau ėmė rinktis kitas grafikos technikas – spalvotą litografiją, monotipiją. Romas Viesulas rašo, jog „1956 m. įvyksta lūzis Valiaus kūryboje. Savo darbuose jis pasigenda spalvos. (...) šiam radikaliam posūkiui galutinę paskatą davė Valiaus kelionė Paryziun 1956 m. (...) Nors šioje kelionėje Valius daug škicavo spalvomis, spalva į jo grafiką atėjo pamazu, pradzioje kaip pagalbinė priemonė. (...) Spalvos vaidmuo tolydzio didėjo, įnešdamas naujų šviesių nuotaikų zaismą, bet grafiškumas ir toliau neprarado reikšmės. (...) Valius turėjo įzvalgią ir rafinuotą akį meno išraiškoms. Tad savo spalvotame kūrybos periode reiškėsi labai iškalbiai”.

 Dailininkas mirė 1977 m. gruodzio 1 d., palaidotas Misisogoje (Kanada). 2004 m. dailininko palaikai pervezti į Lietuvą ir spalio 23 d. perlaidoti Telšiuose.

T. Valiaus kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus (virš 300 kūrinių padovanojo), Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus Kaune, zemaičių dailės muziejus Plungėje, zemaičių muziejus “Alka” Telšiuose, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos retų spaudinių skyrius, Vilniaus dailės akademijos muziejus.

Parengta pagal Išeivijos dailė sud. Ingrida Korsakaitė, Laima Laučkaitė, Vilnius, 2003, p. 26; Viesulas R. Telesforas Valius, Torontas, 1984, p. 47-57; Telesforas Valius sud. Regina Urbonienė, Vilnius, 2014.



Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 150 EUR
Auction started: 13 May, 2018 - 20:00:00
Auction ends: 20 May, 2018 - 20:00:00
Auction ID: 4096