Choose language

A. Savickas Trys kartos 29x39cm, 1981

Current Bid: 80 EURAuction started: 16 Dec, 2018 - 20:15:02 GMT + 0
Auction ends: 23 Dec, 2018 - 20:15:02 GMT + 0
Auction ID: 4354


  • WATCH
  • QUESTION?

Current Bid: 80 EUR

Place Your Bid Here:


Minimum bid: 80 EUR


Reserve not met
# of bids: 0
Ends within:
6 days, 8 hours
(23 Dec, 2018 - 20:15:02)

Seller location:

Payment methods: Bank Transfer, Cash on delivery

Auction type: Standard Auction


This item has been viewed 132 times
Auction ID: 4354

powered by
logo

Item description

A. Savickas “Trys kartos” 29x39cm, popierius, spalvotas tusas,  1981

LDM turi analogiska darba:

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1000566


Pradine kaina: 80€
Zingsnis: 15€
Verte: 150€-250€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Augustinas Savickas (1919-2012)

Dailininkas (tapytojas), dailėtyrininkas. Gimė 1919 m. Kopenhagoje. Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio sūnus. 1939 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, 1940 m. mokėsi Vilniaus meno mokykloje, 1941-1944 m. studijavo tapybą Maskvos dailės mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą (studijavo pas Justiną Vieno?inskį, Vytautą Mackevičių). Nuo 1951 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1951-1972 m. ir nuo 1985 m. - Lietuvos dailės instituto dėstytojas (docentas -1965). 1963 m. menotyros mokslų kandidatas, 1993 m. menotyros daktaras. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1965). 1973-1979 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institute. 1985-1993 m. destė Vilniaus dailės institute (Tapybos katedros profesorius). 1988 m. TSRS Mokslų Akademijos narys korespondentas. Nuo 1949 m. dalyvauja parodose. 1966 m. apdovanotas Valstybine premija, 1994 m. - Lietuvos Did?iojo kunigaikščio 5 laipsnio ordinu, 1999 m. - Nacionaline premija. A. Savickas - lietuvių dailės klasikas; jo kūryba pasi?ymi monumentalumu, menininkas savitai interpretuoja, aktualizuoja kultūros tradicijas. Kūryboje dominuoja tamsūs pilkšvai melsvi tonai, vertikalėmis grįsta kompozicija, pasyvios persona?ų pozos. Dailininkas remiasi naiviojo meno stilistika ir ją savitai transformuoja. A. Savickas parašė lietuvių dailės istorijos knygų: „Peiza?as lietuvių tapyboje” (1965), „M. K. Čiurlionis” (su E. Mie?elaičiu, 1971), autobiografinę knygą „Nerami kelionė” (1977), straipsnių apie lietuvių dailę ir dailininkus; vienas „XX a. lietuvių dailės istorijos” (1982-1983, t. 1, 2) autorių. Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę. Apie kūrybą: Dailininko tapybos pasaulis liūdnokas; drauge jis - su transcendencijos atspalviu; tačiau jame įmanomas akibrokštiškos akcijos. (...) Ir to liūdnumo prie?astis paprasta - autoriaus kontempliuojama ?mogaus gyvenimo drama. (...) Pirmiausia - tai monumentalus liūdesys. Toks, kuris tegali gimti sieloje, ne vien suvokiančioje ?mogaus dramą, bet ir matančioje mechanizmo, vadinamo gyvenimu, pasauliu ar teatru, kur ta drama rutuliojasi, grandioziškumą; (...). Toliau - tai kontempliatyvus liūdesys. Vadinasi, orientuojantis ?mogų tiek į išmintį, kaip tam tikrą intelekto pakopą, tiek į kontempliatyvią gyvenimo formą. (...). A. Savicko nutapytas pasaulis yra kitas ne tik tuo po?iūriu, kad jis iliuzinis, meninis. Jis, nepaisant jau nurodyto liūdnumo, yra šiek tiek anapusinis, transcendentiškas, ant?mogiškas. Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 - 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 146 - 147

„Dailininko pa?iūros ieško paspirties religinės dailės tradicijoje. Iš ten ateina ne tik vaizdo darna, bet ir plastikos dariniai - altorinio paveikslo principas, tam tikros ikonografinės schemos, spalvų simbolika, dėmesys gotikos menui, sąlygiškai, išgrynintai bizantiškųjų ikonų erdvei, ritualui. Pagarbiai ?avimasi ir senuoju lietuvių liaudies menu, ypač statiškų formų skulptūros ekspresija. Sakralinės dailės patirtis, kūrybingai adaptuojama Gutausko tapyboje, nėra varomoji jėga, o veikiau tramdymo įrankis - ji u?tikrina paveikslų orumą, maldo dailininko ?mogiškąsias aistras ir meninį temperamentą.

Parengta pagal: N. Adomonytė, „Leonardas Gutauskas”, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000, p.54.

 Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, International shipping
Starting Bid : 80 EUR
Auction started: 16 Dec, 2018 - 20:15:02
Auction ends: 23 Dec, 2018 - 20:15:02
Auction ID: 4354