Auctionamigo.com RSS: Listings posted by Murariart https://www.auctionamigo.com/ Auctionamigo.com Copyright Auctionamigo.com. https://www.auctionamigo.com/ <![CDATA[A. Galdikas "Kompozicija" 48x54cm, VI-as des. XXamz. - 350]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3745 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3745 A. Galdikas "Kompozicija" 48x54cm(iremintas), aliejus, kartonas, VI-as des. XXamz. 

Parasas: "AG" 

 

Pradine kaina: 350€

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 1500€-2000€

 

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

LDM turi analogiska darba: 

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1004635

 

BIOGRAFIJA: 

Autorius: Galdikas, Adomas 

Gimimo data: 1893 

Gimimo vieta: Giršinu k. 

Mirties data: 1969 

Mirties vieta: Niujorko valstija, JAV 

Lietuviu tapytojas, grafikas, scenografas. Gime 1893 10 18 Giršinu k., Mosedžio vls., Kretingos apskr. (dab. Skuodo r.). Mire 1969 12 07 Niujorke, JAV. Palaidotas Brukline (Cypress Hills kapinese). 

1917 Petrograde baige Aleksandro Štiglico Centrine techninio piešimo mokykla. 1921 ir 1923 Berlyne studijavo litografijos technika ir lanke Janio Valterio (Johano Valterio-Kurau) tapybos studija. Veliau studijas gilino Švedijoje, Italijoje, Prancuzijoje. 1922-1940 deste grafika Kauno meno mokykloje, nuo 1926 – grafikos studijos vedejas. 1946-1947 - Taikomosios dailes mokyklos Freiburge profesorius. 1947-1952 gyveno Paryžiuje, 1952 išvyko gyventi i JAV, Niujorka. Dailes parodose dalyvavo nuo 1920. 1937 Pasaulineje parodoje Paryžiuje už tapybos triptika apdovanotas Didžiuoju prizu, o už Vinco Kreves „Šaruno“ dekoracijas – aukso medaliu. Dirbo tapybos, teatro dekoracijos ir grafikos srityse. 

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996 Lietuviu išeivijos dailininka kurybos paroda. Katalogas, Vilnius, 1988


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-22T07:05:02-00:00
<![CDATA[J. Gasiunas "Zalias batas" 149x180cm, 1988-89 - 1,350]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3740 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3740 J. Gasiunas "Zalias batas" (is ciklo Daiktai) 149x180cm, drobe, aliejus, 1988-89mm.

 

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1000714

 

Pradine kaina: 1350€

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 3500€-4300€

 

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:

Autorius:Gasi?nas, Jonas

Gimimo data: 1954

Gimimo vieta: Tiumencevo k., Altajaus kraštas, Rusija

Tapytojas. Gim? 1954 Tiumencevo k., Altajaus kr. (Rusija). 1984 baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1985. 1990 ?k?r? meninink? grup? “Angis”. Peln? Vilniaus tapybos trienali?, vykusi? 1993, 1997, 2000 metais diplomus.

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-21T16:25:01-00:00
<![CDATA[J. Švažas "A. Bruko portretas" 80x65cm, 1957m. - 1,000]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3741 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3741 J. Švažas "A. Bruko portretas" 80x65cm, drob?, aliejus,1957m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=917356

Pradine kaina: 1000€

Zingsnis: 150€

Verte: 3600€-5500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Biografija:

Autorius:Švažas, Jonas

Gimimo data: 1925

Gimimo vieta: Urviki? k., Mažeiki? vls., Mažeiki? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva

Mirties data: 1976

Mirties vieta: Vilnius, Lietuva

Lietuvi? tapytojas. Gim? 1925 08 05 Urviki? k., Mažeiki? apskr., mir? 1976 12 14 Vilniuje. 1953 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1953 m. Nutap? peizaž?, portret?, fig?rini? kompozicij?. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1975), LTSR valstybin?s premijos laureatas (1975).

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-21T16:25:01-00:00
<![CDATA[S. Veiveryte " Berniuko portretas" 72x50cm, 1960-70 - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3739 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3739 S. Veiveryte " Berniuko portretas" 72x50cm, kertonas, aliejus, 1960-70mm.

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921198

Pradine kaina: 650€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:

Autorius:    Veiveryt?, Sofija
Gimimo data: 1926
Gimimo vieta: Naujatrobio k., Babt? vls., Kauno apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2009
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytoja. Gim? 1926 04 13 Naujatrobio k., Babt? vls., Kauno apskr., mir? 2009 07 23 Vilniuje. 1949 baig? Kauno valstybin? taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institut?, dekoratyvin? ir monumentali?j? tapyb?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1954. Lietuvos dailinink? s?jungos nar? nuo 1957. LTSR nusipelniusi meno veik?ja (1974), LTSR liaudies dailinink? (1976), LTSR valstybin?s premijos laureat? (1974), TSRS valstybin?s premijos laureat? (1981).
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-21T13:50:01-00:00
<![CDATA[S.Valiukaite-Jukniene "Bijunai" 69x60, 1977 - 400]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3744 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3744  

S.Valiukaite-Jukniene  "Bijunai" tempera, kartonas, 69x60, 1977m.

Parasas AK: S Jukniene 77

LDM saugomi darbai: „Moters portretas“ (1983).?

 

Pradine kaina: 400€*

Zingsnis: 150€

Verte: 900€-1000€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Biografija:

Sofija Valiukaite - Jukniene. Dailininke tapytoja. Gime 1915 m. Rygoje, mire 2006 m. Kaune. 1949 m. baige Kauno valstybini taikomosios ir dekoratyvines dailes instituta, dekoratyvine ir monumentaliaji tapyba. Diplominiam darbui (pano "Vaiku žaidimai") vadovavo profesorius St. Ušinskas. Dailes parodose dalyvauja nuo 1958 m.
Dailininkes darbu yra isigijus M. K. Ciurlionio muziejus, Lietuvos Dailes muziejus, Žemaitkiemio galerija, Dotnuvos Žemes Ukio akademijos galerija, privatus kolekcionieriai iš Vokietijos, JAV, Švedijos. Sofija Valiukaite-Jukniene surenge 20 personaliniu parodu ivairiose Lietuvos Respublikos vietose. Per kurybini laikotarpi dailininkes darbai du kartus dege gaisruose (kaimo sodyboje sudege nemažai jaunystes periodo darbu, veliau dar vienas gaisras kilo mediniame name Kaune, kur buvo dailininkes dirbtuve), todel iki šiu dienu menininkes kurybinis palikimas išliko nepilnai.

 

"Dailinink?s Sofijos Valiukait?s-Juknien?s vardas yra gerai žinomas meno myl?tojams ir dailininkams. Ji priklauso tai dailinink? kartai, kuri s?m?si dail?s žini? ir ?kv?pimo dar Nepriklausomoje Lietuvoje. S. Valiukaitei d?st? prof. St. Ušinskas, P. Kalpokas, J. Šileika, V. Didžiokas ir kt., kurie šiandien priklauso Lietuvos dail?s klasikai.

Ilgame gyvenimo kelyje dailininkei teko ne tik piešti, tapyti, bet ir dirbti pedagogin? darb?. S. Juknien? 32 metus d?st? piešim?, kompozicij?, tapyb? meno mokyklose, kelet? met? vadovavo Kauno Dail?s Technikumui (...). Sofijos Juknien?s meninis pasaul?vaizdis poetiškas, emocingas ir netgi m?slingas. (...). Dailinink? stipri peizažist?. Ji giliai jau?ia gamt?, tarsi kv?puotu su ja vienu ritmu. Jos peizažams b?dinga aiški kompozicija, ?sp?dingos spalvini? ton? ir pustoni? derm?s (...). Tapytoja suk?r? nemažai peizaž?, kurie kupini etnografini? motyv? (ciklas "Senoji Lietuva", "Zervinai", "Sena koply?ia", "Smutkeliai" ir kt.). Ta?iau didžiausi? ?sp?d? palieka peizažai, kuriuose juntama žem?s, vandens ir dangaus jungtis, kosmoso platybi? iliuzija (...). Iš lietuvi? peizažist? jai artimi tapytoj? A. Petrulio, Samuolio, Dobužinskio darbai (...). Vis? k?rybin? gyvenim? Sofij? Juknien? inspiravo jos mokytoj? V. Kairi?kš?io, V. Didžioko pamokos apie paveikslo erdv?s komponavimo paslaptis, apie vaizdo dominant?, kuri? d?ka darosi iškalbus linij?, ton?, spalv? tembras. (...)

Sofija Juknien? yra suk?rusi vis? eil? natiurmort?, kuriuose mus supantys daiktai bei interjero vaizdai kalba apie žmogaus egzistencijos paslapt?, apie žodžiais nenusakom? laiko t?km?. Dailinink?s sukurt? natiurmort? elegantiška kompozicija, netik?tos daikt? s?šaukos, kartais kontrastingai raiškios, o kartais prigesintos pastelin?s spalv? derm?s ("Dirbtuv?s interjeras", "Nat?ra su žibaline lempa", "K?d? ir vaisiai"). Natiurmortai su dailinink?s aplinkoje esan?iais daiktais, g?l?mis, nežinom? tautodailinink? sukurtomis Švent?j? statul?l?mis liudija dailinink?s sielos subtilum?, jos sugeb?jim? prakalbinti daikt? tyl?." Akademikas Algirdas Gaižutis.

Dailinink? taip pat suk?r? ?sp?ding? portret? (G. Kuprevi?iaus, Advokat?s A. Klibait?s, Aktor?s A. Mackevi?i?t?s, B. Didžiokien?s, A. Kostkos ir kt.). LDM saugomi darbai: „Moters portretas“ (1983).

Parengta pagal: Algirdas Gaižutis, Marija Jukni?t?. Sofija Valiukait?-Juknien?. Tapyba. Kaunas, 2001.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-21T01:30:02-00:00
<![CDATA[V. Petravicius "Is ciklo " Rojaus sodai" 1987 - 450]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3632 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3632 V. Petravicius "Is ciklo " Rojaus sodai" drobe, aliejus, 75x61cm, 1987m.

LDM turi tik ankstesnius  kurinius: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1056848

Pradine kaina: 450€

Zingsnis: 150€

Verte: 3600€-5500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Petravi?ius, Viktoras
Gimimo data: 1906
Gimimo vieta: Bedali? k., Šaki? vls., Šaki? apskr., Lietuva
Mirties data: 1989
Mirties vieta: JAV
gim? 1906-05-12 mir? 1989.09.10. 
Gim? 1906 m. Bedali? k., Šaki? vls. 1935 m. baig? Kauno meno mokykl?. Mok?si M. Dobužinskio priva?ioje dail?s studijoje. Toliau studijas t?s? Paryžiuje (Conservatoire Nationale des Arts et Metiers ir Elole Nationale des Beaux Arts). Baig?s mokslus, d?st? Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institute (1940-1941) ir Vilniaus dail?s akademijoje (1941-1943). 1944 m. pasitrauk? ? Vokietij?. Nuo 1949 m. gyveno JAV, ?ikagoje ir Union Pier. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1935 m. Mir? 1989 m. JAV. 
Biografijos šaltinis: Lietuvi? išeivijos dailinink? k?rybos paroda. Katalogas, Vilnius, 1988


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:30:01-00:00
<![CDATA[V. Povilaitis " Kompozicija" 2002 - 250]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3634 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3634  V. Povilaitis " Kompozicija" drobe, aliejus, 85x70cm, 2002m. 
Parasas: AD

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921067

Pradine kaina: 250€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-2300€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Autorius: Povilaitis, Vytautas
Gimimo data: 1927
Gimimo vieta: Jieznas, Jiezno vls., Alytaus apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1927 03 24 Jiezne, Alytaus apskr. (dab. Prien? r.). 1944-1950 m. mok?si Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s institute, dekoratyvin?s tapybos studijoje. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1954 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1957 m. Gyvena Kaune. 
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:30:01-00:00
<![CDATA[V. Kašuba "Moterys" 46x37cm - 1,100]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3628 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3628 V. Kašuba "Moterys" akmens mase, 46x37cm
Parasas: Apacioje per viduri

Darabas reprodukuotas Kašubos kataloge:
Irena Kostkeviciute, "Žmogus Vytauto Kašubos kuryboje" (Vilnius, Regnum fondas, 1997)

Pradine kaina: 1100€*

Zingsnis: 150€

Verte: 4500€-5500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Vytautas Kašuba (1915-1997)
Vytautas Kašuba (tikroji pavard? Košuba, 1915-1997) - Lietuvos skulptorius. Marijampol?s amat? mokykloje 1934 m. baig? medžio drožimo klas?. Po met?, kiek padirb?j?s skulptoriaus Juozo Zikaro dirbtuv?je, ?stojo ir 1939 m. baig? Kauno meno mokykl?. 1994 m. Vilniaus dail?s akademijos garb?s daktaras. 1941-1943 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvin?s dail?s instituto Skulpt?ros studijos d?stytojas, studijos ved?jas. 1944 m. pasitrauk? ? Vokietij?. 1947 m. atvyko ? JAV, iki 1961 m. dirbo bald? dirbtuv?je Niujorke. K?rybinio kelio pradžioje suk?r? monumentali? skulpt?r?, Antrojo pasaulinio karo metais - kamerini? skulpt?r?, reljef? („Kalini? išsilaisvinimas” 1942 m.). Nuo 1952 m. daugiausia k?r? religin?s tematikos skulpt?ras iš medžio, akmens, bronzos. Nuo 1964 m. k?r? reljefus iš švino. XX a. 8-ame dešimtmetyje suk?r? kamerini? skulpt?r? (daugiausia moter? portret?, akt?) iš gipso, liedinto akmens, 9-ame dešimtmetyje suk?r? reljefus „B?ties kelion?” (1984-1987), „Diena iš dienos” (1984-1988). K?riniams b?dingos apibendrintos formos, stilizacija. Parodose dalyvavo nuo 1937 m., dalyvavo 1939 m. ir 1964 m. Niujorko pasaulin?je parodoje. K?rini? turi Lietuvos dail?s muziejus (daugiau kaip 250 k?rini?) ir JAV muziejai. 

 „Vytauto Kašubos moterys, apšviestos „amžinojo moteriškumo” šviesa, prabyla gryna plastine poezija: nekasdieniška ori laikysena, sant?r?s, grakšt?s judesiai, iškilminga rimtis, jas supanti kilnumo, dvasingumo aura. (...) Skulptorius pažvelg? ? portret? bei akt? kaip ? strukt?riškai stabili? b?ties apraišk?. Dramatizm?, ?tamp? ?ia pakeit? aiškumas, paprastumas, simetrin? visumos harmonija (...) Antikiniam grožiui ir tobulumui artimus idealus, renesansiško vitališkumo ir žmogaus pilnatv?s id?jas Vytautas Kašuba suvok? su neoklasišk?ja pusiausvyra ir šypsena, teigian?ia nuolatin? gyvenimo ir meno form? apykait?, nenutr?kstam? j? susipynim?.”

Irena Kostkevi?i?t?, Vytautas Kašuba. Žmogus Vytauto Kašubos k?ryboje 

(Vilnius: Regnum fondas, 1997): 135.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:25:02-00:00
<![CDATA[V. Maciuika "Egle" 1985m. - 3,500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3629 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3629  

V. Maciuika "Egle" poliruota bronza, H40cm, 1985m.

Darbas reprodukuotas menininko kataloge: VYTAUTAS MA?IUIKA

Pradine kaina 3500€

Zingsnis: 150€

Verte: 3900€-5500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Vytautas Ma?iuika (1929 m. spalio 31 d., kitais duomenimis: 1930 m. gruodžio 31 d. Kaunas – 1999 m. spalio 14 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas, skulptorius.

Antano Ma?iuikos s?nus. 1944 m. už pogrindin? veikl? suimtas, kalintas Kalinine, Toržoko, Pe?ioros, Taišeto, Magadanolageriuose; 3 kartus teistas, 2 kartus pab?go, 1955 m. paleistas. 1964 m. baig? skulpt?r? Lietuvos dail?s institute.

Parodose dalyvavo nuo 1961 m.; individualios parodos surengtos Vilniuje (1971 m., 1980 m.). K?riniams daugiausia naudota bronza, medis, granitas, marmuras. Suk?r? skulpt?rini? reljef? (Poetas Jonas Grai?i?nas 1973 m.), portretini? („Rasa“ 1968 m., Poetas Justinas Marcinkevi?ius 1977 m.), dekoratyvini? („Šaltinis Palangoje“ 1970 m.) skulpt?r?, antkapini? paminkl? (Steponas Darius ir Stasys Gir?nas Aukšt?j? Šan?i? kari? kapin?se Kaune, su architektas V. ir A. Nasvy?iais 1968 m., Jonas Kazlauskas, Saul?s kapin?se Vilniuje 1973 m.), medali? (Vilniaus universitetoprofesorius Jonas Kazlauskas 1979 m., SSRSliaudies artist? Nijol? Ambrazaityt? 1986 m.), monument? (Janis Z??is Rygoje 1966 m., Herkus Mantas Klaip?doje 1976 m.).

  1. ↑ Vytautas Ma?iuika. Visuotin? lietuvi? enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? leidybos institutas, 2008. 757 psl.

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:25:02-00:00
<![CDATA[V. Milinskaite-Antoniene "Egle, zalciu karaliene" 1939/1981 - 350]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3630 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3630 V. Milinskaite-Antoniene "Egle, zalciu karaliene" bronza, h41cm, 1939/81m.

Skulpturos forma islipdyta is molio pries II pasaulini kara, o buvo  atlieta autores giminaiciais is bronzos tik 1981m.

 

Pradine kaina 450€

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-3800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Autorius:Veronik? Milinskait?-Antoniene . 
Skulptor? gim? 1911m., spalio 9 d. Peterburge.. 1932- 1938 m. mok?si Kauno meno mokykloje. Baigusi mokytojavo iki karo Kauno meno mokykloje. 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:25:02-00:00
<![CDATA[V. Norkus "Peizazas su tiltu" apie 1961m. - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3631 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3631  

V. Norkus "Peizazas su tiltu" drobe, aliejus, 60x81cm, apie 1961m. 

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=921202

Pradine kaina: 200€

Zingsnis: 150€

Verte: 2500€-3500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Biografija:
Autorius: Norkus, Vincas
Gimimo data: 1927
Gimimo vieta: Gustai?i? k., Kvietišk?s vls., Marijampol?s apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2006
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, dail?s pedagogas. Gim? 1927 01 02Gustai?i? k., Kvietkišk?s vls., Marijampol?s apskr., mir? 2006 11 07 Vilniuje. 1952 m. baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Parodose dalyvavo nuo 1953 m. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1957 m. K?r? peizažus, portretus. Gyveno Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:25:02-00:00
<![CDATA[V. Ignas "Smutkelis" 1964 - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3627 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3627 Autorius: Vytautas Ignas 
Pavadinimas: Smutkelis
Metai: 1964
Atl. technika: medzio raizinys
Dydys: 78,5x39,5cm

Darbas reprodukuotas kataloge

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=923460

Pradine kaina: 200€*

Zingsnis: 100€

Verte: 950€-1500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Autorius: Ignas, Vytautas
Gimimo data: 1924
Gimimo vieta: Za?išos pv., Raseini? vls., Raseini? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2009
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, grafikas, vitražistas. Gim? 1924 05 16 Zacišos k., Raseini? apskr. 1941–1943 studijavo tapyb? Vilniaus dail?s akademijoje pas Justin? Vienožinsk?, piešim? – pas Antan? Gudait? ir Liud? Vilim?. 1944 pasitrauk? ? Vokietij?. 1946–1948 mok?si Dail?s ir amat? mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge: tapybos – pas Viktor? Vizgird?, Adolf? Valešk?, piešimo – pas Vytaut? Kazimier? Jonyn?, Vytaut? Kasiul?. 1949 grafikos mok?si pas Telesfor? Vali?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1949. 1950 emigravo ? JAV. Nuo 1972 gyveno Ašforde (Konektikuto valstija). Dirbo Albino Elskaus, Adolfo Valeškos ir kitose vitražo dirbtuv?se ?ikagoje ir Klyvlende. 1970-1972, gyvendamas Niujorke, d?st? knyg? men?, grafik? ir dizain? Ketn-Rouzo (Catan-Rose) meno institutete. 
Nutap? paveiksl?, suk?r? estamp? (daugiausia medžio raižinio ir linoraižinio technika), vitraž? projekt?, iliustravo knyg?. 
K?riniuose yra lietuvi? tautosakos, religini?, etnografini? motyv?. 5–6 dešimtme?io tapyba tamsi? spalv?, ekspresionistin?, ni?ri, dramatiška, v?lesn? – šviesaus, ryškaus kolorito, poetiška, metaforiška. Grafika ornamentiškesn?. 
2006 gr?žo ? Lietuv?, gyveno Vilniuje. Mir? 2009 02 18 Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996; „Visuotin? lietuvi? enciklopedija“ (V., 2005, t. 7, p. 747)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T18:25:02-00:00
<![CDATA[S.Varasius "Vilija" 26x33 cm, 1928 - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3624 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3624  S.Varasius "Vilija" aliejus, kartonas, 26x33 cm, 1928 m. 
Parasas: AD"SV"

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1008023

Pradine kaina: 650€*

Zingsnis: 150€

Verte: 3500€-4600€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Steponas Varašius(1894 - 1982).
Steponas Varašius priklauso tai ietuvi? dailinink? kartai, kuri savo k?ryb? subrandino ir pasiek? geriaust? laim?jim? tarpukaryje, nepriklausomos Lietuvos laikais. Dailininko darbuose vyrauja realistin?s dail?s tradicijos; jam labiau imponavo klasikinis menas nei modernioji Europos dail? ir muzika. Varašius buvo puikus pieš?jas, senosios tapybos šedevr? kopijuotojas, restauratorius. Suk?r? apie 1000 brandžiausi? piešini?, kuri? dauguma saugoma Vilniaus universiteto mokslin?je bibliotekoje. Literat?ros ir meno archyve, Lietuvos muziejuose. Vertingiausiems darbams - prieškario piešiniams, tapybos portretams ir peizažams - b?dingas stiprus piešinys, nuotaikingas psichologinis vaizdas. Ikikarin? Varašiaus k?ryb? galima apib?dinti kaip kopim? tobulyb?n, kuomet dailininko subjektyvus reg?jimas tapo k?rybos esme.
Sovietme?iu, paverstas totalitarizmo sistemos sraigteliu, Varašius kaip ir jo bendraamžiai dailininkai Ignas Piš?ikas, Jonas Vaitys nesiverž? prieš srov?, nepaj?g? atmesti socialistinio realizmo prisitaikymo taisykli?. Gal d?l to k?rybos ugnis išbl?so, tapybinis m?stymas ?m? kartotis ir silpti... Greta tapybos, literat?rini? pom?gi? (k?r? eil?raš?ius, raš? publicistinius straipsnius, vert? iš pranc?z?, lenk? kalb?) nuolat nemažai laiko skyr? muzikinei k?rybai.
1920 – 1924 m. mok?si Kauno meno mokykloje ir j? baig? su pagyrimu, tapybos mokytojas J. Vienožinskis. 1924 – 1937 m. šešerius metus su pertraukomis studijavo Paryžiaus, Romos, Florencijos meno mokyklose, priva?iose dail?s studijose. S. Varašius nuo 1926 m. dalyvavo daugelyje Lietuvoje rengiam? parod?. 1927 m. Kaune su K. Šimoniu sureng? pla?i? savo k?rini? parod? kuri buvo palankiai ?vertinta to meto spaudoje. 1930m. sureng? individualias parodas Kaune, Marijampol?je , Vilkaviškyje. Po karo 1945 – 1948 m. studijavo Kauno konservatorijoje, nuo 1955 m. laisvas meninkas. 1979 m. Kaune buvo surengta jubiliejin? paroda skirta dailininko 85 – me?iui.


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T17:55:01-00:00
<![CDATA[T. Valaitis "Moteris" apie 1970m. - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3625 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3625 T. Valaitis "Moteris" tonuotas gipsas, aukstis:175cm, apie 1970m.

Pradine kaina: 650€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:
Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)
http://valaitis.info/VAL_biograf_bibliograf.pdf


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T17:55:01-00:00
<![CDATA[V. Ignas "Senoje zemaiciu koplycioje" 1962 - 200]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3626 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3626 Autorius: Vytautas Ignas
Pavadinimas: Senoje zemaiciu koplycioje
Metai: 1962
Atl. technika: linoraizinys
Dydys: 61x44cm

Darbas reprodukuotas kataloge

LDM turi analogiska darba: 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=923460

Pradine kaina: 200€*

Zingsnis: 100€

Verte: 950€-1500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

Sekmes!

BIOGRAFIJA:
Autorius: Ignas, Vytautas
Gimimo data: 1924
Gimimo vieta: Za?išos pv., Raseini? vls., Raseini? apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 2009
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas, grafikas, vitražistas. Gim? 1924 05 16 Zacišos k., Raseini? apskr. 1941–1943 studijavo tapyb? Vilniaus dail?s akademijoje pas Justin? Vienožinsk?, piešim? – pas Antan? Gudait? ir Liud? Vilim?. 1944 pasitrauk? ? Vokietij?. 1946–1948 mok?si Dail?s ir amat? mokykloje (École des Arts et Métiers) Freiburge: tapybos – pas Viktor? Vizgird?, Adolf? Valešk?, piešimo – pas Vytaut? Kazimier? Jonyn?, Vytaut? Kasiul?. 1949 grafikos mok?si pas Telesfor? Vali?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1949. 1950 emigravo ? JAV. Nuo 1972 gyveno Ašforde (Konektikuto valstija). Dirbo Albino Elskaus, Adolfo Valeškos ir kitose vitražo dirbtuv?se ?ikagoje ir Klyvlende. 1970-1972, gyvendamas Niujorke, d?st? knyg? men?, grafik? ir dizain? Ketn-Rouzo (Catan-Rose) meno institutete. 
Nutap? paveiksl?, suk?r? estamp? (daugiausia medžio raižinio ir linoraižinio technika), vitraž? projekt?, iliustravo knyg?. 
K?riniuose yra lietuvi? tautosakos, religini?, etnografini? motyv?. 5–6 dešimtme?io tapyba tamsi? spalv?, ekspresionistin?, ni?ri, dramatiška, v?lesn? – šviesaus, ryškaus kolorito, poetiška, metaforiška. Grafika ornamentiškesn?. 
2006 gr?žo ? Lietuv?, gyveno Vilniuje. Mir? 2009 02 18 Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapin?se.
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996; „Visuotin? lietuvi? enciklopedija“ (V., 2005, t. 7, p. 747)


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T17:55:01-00:00
<![CDATA[P. Aleksandravicius "M. K. Ciurlionio portretas" - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3619 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3619 P. Aleksandravicius "M. K. Ciurlionio portretas" bronza, marmuras, h28cm.

Tai yra pirminis variantas Ciurlionio paminklui Druskininkuose. Nebuvo tirazuotas!!!!

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&id=1269339&lang=LT

Pradine kaina: 600€*

Zingsnis: 250€

Verte: 3300€-3800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
Autorius: Aleksandravi?ius, Petras 
Gimimo data: 1906
Gimimo vieta: Vart? k., Krosnos vls., Marijampol?s apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Mirties data: 1997
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? skulptorius, akvarelininkas. Gim? 1906 10 21 Vart? k., Krosnos vls., Marijampol?s apskr. 1933 baig? Kauno meno mokykl?, skulpt?ros studij?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1935. Lietuvos dailinink? s?jungos narys nuo 1935. K?r? portretus, reljefus, maž?j? plastik?, paminklus, liejo akvareles. Gyveno Vilniuje. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1954), LTSR liaudies dailininkas (1956), TSRS valstybin?s premijos laureatas (1951). Mir? 1997 12 25 Vilniuje.
Biografijos šaltinis: Lietuvi? skulpt?ra 1940-1990 Lietuvos dail?s muziejaus rinkiniuose, katalogas, 1998


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T17:35:02-00:00
<![CDATA[R. Jankauskas/Kampas "Dianos portretas" iki 1985m. - 450]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3620 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3620  

R. Jankauskas/Kampas "Dianos portretas" kartonas, aliejus, iki 1985m.

Pradine kaina: 450€

Zingsnis: 100€

Verte: 1500€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Kampas, Jankauskas Rimvidas (1957-1993)

Rimvidas Jankauskas (Kampas) studijavo tapyb? Lietuvos valstybiniame dail?s institute, kur? baig? 1987 m., nuo 1989 m. jame d?st?. Sureng? personalini? parod? Kauno paveiksl? galerijoje (1988, 1991, 1993), Frankfurte prie Maino (1993), ŠMC Vilniuje (1994), dalyvavo aštuoniose reikšmingesn?se grupin?se parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dailininko k?rybos laikotarpis buvo trumpas, tik šešeri metai, ta?iau jo k?ryba paliko ryšk? p?dsak? Lietuvos tapyboje ir šiuo metu jis yra laikomas vienu iš žymiausi? neoekspresionistin?s krypties meninink? Lietuvoje.

Šio menininko k?ryb? galima priskirti ekspresyviajam abstrakcionizmui, dauguma Kampo darb? yra abstrakt?s. R. Jankausko-Kampo darbai drastiškai laisvi, grubiai impulsyv?s, jo drob?s pulsuoja pot?piais, ryškiomis spalvomis. Nevaržom? spalving? pot?pi? gestams tenka ypa? reikšmingas vaidmuo - jie kuria pasakojim?, nuotaik? ir ritm? - kuo dailininko k?ryba ir išsiskiria lietuvi? koloristin?s tapybos kontekste, nes kontrastingos spalvos ir j? dinamika tampa svarbiausiomis priemon?mis bendrai atmosferai paveiksluose sukurti. „Vienose drob?se pot?piai plat?s, tvirti, žymi kompaktiškus siluetus, kitose - nervingi, chaotiški, besisukantys koncertiniais ratais ir sunarplioti. Kiekviename paveiksle nesulaikomas jud?jimas, pulsavimas. J? vitališkumas beveik agresyvus, bet ne gr?smingas. Kampas ne baugina, o perteikia energij?“ (1, p. 62).

(1) Raminta Jur?nait?, „Rimvidas Jankauskas (Kampas)“ // „100 šiuolaikini? Lietuvos dailinink?“. Vilnius, 2000.

Modernistin? dailinink? grup? „Angis“, kuri? 1990 m. ?k?r? tapytojas Jonas Gasi?nas, jungia neoekspresionizmo krypties tapytojus. Grup?s branduol? daugumoje sudar? kaunie?iai (iš viso 13 nari?), tuo metu besimok? ar d?st? Kauno Stepo Žuko taikomosios dail?s technikume. „Angis“ aktyviai oponavo Lietuvoje pla?iai paplitusiai kamerinei tapybai, ryžtingai keit? ir tuo pa?iu papild? lietuviškojo ekspresionizmo tradicij? neoekspresionistine. Šiai grupei priklaus? ir Rimvidas Jankauskas (Kampas).

 


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T17:35:02-00:00
<![CDATA[S.Eidrigevicius "Dream" 1976 - 400]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3622 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3622 S.Eidrigevicius "Dream" aliejus, drobe, 40x40cm, 1976.

LDM turi analogiska darba: 

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1042283

Pradine kaina 400€

Zingsnis: 150€

Verte: 1500€-2500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.

*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Autorius:Eidrigevi?ius, Stasys

Gimimo data: 1949

Gimimo vieta: Mediniški? k., Mediniški? apyl., Rozalimo vls., Radviliškio apskr., 1949 m. padalinimas, Lietuva

Dailininkas, tapytojas, grafikas, knyg? iliustratorius. Gim? 1949 07 Mediniški? k., Panev?žio apskr. 1973 baig? Lietuvos valstybin? dail?s institut?, dail?s pedagogik?. Dail?s parodose dalyvauja nuo 1973. Nuo 1980 gyvena Lenkijoje. Lietuvos Nacionalin?s kult?ros ir meno premijos laureatas (2001). Vilniaus dail?s akademijos garb?s daktaras (2009).

Biografijos šaltinis: pagal: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T17:35:02-00:00
<![CDATA[L. Katinas "Meistras su mokyniu" 1965m. - 1,250]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3617 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3617 L. Katinas "Meistras su mokyniu" drobe, aliejus, 145x113cm, 1965m.

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=956636

Pradine kaina 1250€

Zingsnis: 150€

Verte: 5000€-8500€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

 

BIOGRAFIJA:

Autorius: Katinas, Leonas

Gimimo data: 1907

Gimimo vieta: Ampolio vs., Spit?n? apyl., Utenos r., 1959 suskirstymas, Lietuva
Mirties data: 1984
Mirties vieta: Vilnius, Lietuva
Lietuvi? tapytojas. Gim? 1907 09 06 Ampolio viens?dyje, Utenos apskr., mir? 1984 02 18 Vilniuje. 1933-1935 m. mok?si Kauno meno mokykloje. 1948 m. baig? Vilniaus valstybin? dail?s institut?, tapyb?. Dail?s parodose dalyvavo nuo 1940 m. LTSR nusipeln?s meno veik?jas (1967).
Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T16:55:02-00:00
<![CDATA[L. Riback "Aktas" 45x29cm, iki 1950m. - 600]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3618 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=3618 L. Riback "Aktas" 45x29cm, popierius, sangina, iki 1950m. 
Parasas: AD "Louis Ryback"

Pradine kaina: 600€*

Zingsnis: 150€

Verte: 1300€-1800€

Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
*Pradine kaina- tai nera pardavimo kaina. Meno kurinio savininko yra nustatyta "Minimali Pardavimo Kaina"(toliau MPK). Nepasiekus "MPK" pardavejas neprivalo parduoti pirkejui kurini.

BIOGRAFIJA:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Louis_Leon_Ribak


All / Goods / Art]]>
Murariart 2018-02-20T16:55:02-00:00