Auctionamigo.com RSS: Listings posted by MurariArtGallery https://www.auctionamigo.com/ Auctionamigo.com Copyright Auctionamigo.com. https://www.auctionamigo.com/ <![CDATA[S. Eidrigevicius "Paukstis" 15x11cm, apie 1980m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4008 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4008 S. Eidrigevicius "Paukstis" popierius, ofortas, 35/50egz., 15x11cm, apie 1980m.

 

Pradine kaina: 300€

Zingsnis: 50€

Verte: 500€-800€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA: 

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1949 m. liepos 24 d. Mediniškiuose (Panevė?io r.). 1968 m. baigė S. ?uko taikomosios dailės technikumą Kaune, 1973 m. - Lietuvos dailės institutą (Jono šva?o mokinys). Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje. Nuo 1969 m. dalyvauja dailės parodose. Surengė apie 100 individualių parodų įvairiose šalyse; Lietuvoje - 1993, 1996, 2000, 2002. Nutapė paveikslų, sukūrė grafikos kūrinių (ekslibrisų, plakatų, miniatiūrų, knygų viršelių). Iliustravo apie 40 knygų (daugiausia vaikams): V. ?ilinskaitės „Robotas ir peteliškė” (1978); Z. Batko „Atgalios” („Z powrotem”, išleista Varšuvoje), E. T. A. Hofmano „Aukso puodas ir kitos istorijos” (abi 1985), š. Pero „Batuotas katinas” („Le Chat botté”, 1990, išleista Ciuriche), A. Ramachanderio „Ma?oji kiaulytė” („Little Pig”, 1992, išleista Londone), K. Baumano „Alkanasis” („The Hungry One”, 1993, išleista Ciuriche ir Niujorke). Varšuvos teatre „Studio” pastatė spektaklį „Baltas briedis” (1993). Kuria performansus, menines akcijas, instaliacijas („Kelias” - 1992, „šulinys” - 1993, „Ratai” - 1995, „Erotikos” - 1997, „Lietus” - 2000). Sukūrė unikalius dailės ?anrus - kaukes ir vadinamuosius sielvartus (smutki). Kūrybos pagrindiniai motyvai - ?mogaus vienišumas, susvetimėjimas, liūdesys, susimąstymas. Meninei raiškai būdingi grotesko, paradokso, absurdo elementai, realybės motyvams suteikiama metafiziškumo; ryšku gimtinės prisiminimai, vaikystės įspūd?iai, Lietuvos kaimo etnografinės realijos. LDM saugomi dailininko darbai: „Atsisveikinimas” (1973, LDM), „Napalys” (1974, LDM), „Tėvas ?ydinčiame sode” (1976, LDM). 

Pelnė apie 40 tarptautinių apdovanojimų, tarp jų: Tarptautinės ekslibrisų bienalės Malborke (Lenkija) garbės medaliai (1973, 1975, 1979), Tarptautinės vaikų knygų parodos Barselonoje Didysis prizas (1986), Tarptautinės plakatų bienalės Lahti (Suomija) Didysis prizas (1989), Tarptautinės plakatų parodos Tojamoje (Japonija) aukso medalis (1994), Lenkų plakato bienalės Katovicuose aukso medalis (1999). Gedimino 4 laipsnio ordinas (2000). 2001 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline premija. 

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę

 

Apie kūrybą:

S. Eidrigevičius turi labai savitą kūrybinį brai?ą ir tik jam vienam būdingas meninės išraiškos priemones, kuriose matomi siurrealistiniai grotesko, paradokso bei absurdo elementai. Tačiau tai netrukdo jam savo kūryboje atskleisti ir savo vaikystės įspūd?ius, kalbėti apie tėvynės ilgesį bei meilę. Pagrindiniai dailininko kūrybos motyvai - ?mogaus vienišumas, liūdesys, susvetimėjimas.

Parengta pagal: A. Simanonytės straipsnį „Kaukės, padedančios atverti sielą”, 2008 rugsėjo mėn. 8, „Amerikos lietuvis”.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[M. J. Sileikis " Kopos" 51x61cm, 1940-50mm. - 650]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4009 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4009 M. J. Sileikis " Kopos" drobe, aliejus, 51x61cm, 1940-50mm.

Parasas: AK "M. J. Šileikis"

 

Pradine kaina: 650€*

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 2300€-3300€

 

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA:

Mikas J. Šileikis (1893-1987)

Vienas pirmųjų lietuvių dailininkų Amerikoje. 1913 m., vengdamas rusų carinės karo prievolės, jis atvyko į JAV. Mokydamasis vidurinėje mokykloje, lankė Bostono, vėliau - privačią Belle Arti meno mokyklą. 1923 m. baigė Čikagos meno institutą. Iki naujųjų imigrantų bangos po Antrojo pasaulinio karo šileikis dalyvavo Čikagos meno instituto, Indianos dailininkų ir lietuvių išeivių dailės parodose. U? savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. Dalyvavo įvairių meno draugijų - Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailininkų sąjungos, Hoosiers Salon of Indiana - veikloje, buvo vienas Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių ir Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėju. 1957-1962 m. vadovavo Čiurlionio galerijai, įsteigė savo vardo premijų fondą.
Nuo pat jaunų dienų pritapęs prie lietuviškos spaudos, šileikis bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijos redakcijoje, rašė „Aidams”, „Naujajai Aušrai”, redagavo „Meno ?inias”.
Pagal Lietuvos dailės muziejaus informaciją.

Apie kūrybą:

Miką šileikį kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas Čikagos meno institute, garsėjusiame tada klasikinėmis tradicijomis, buvo pastebėtas dėstytojų ir įvertintas kaip puikus portretistas. Ir vėliau dailininkas mėgo portreto ?anrą, nors did?iąją Lietuvą pasiekusio rinkinį dalį sudaro nuotaikingi peiza?ai. Saulėtos kopos, paplūdimiai, miško tankmė, parkai, gėlynai, ?ydintys sodai bene labiausiai mėgstamos temos. šileikis tapė laisvai, lengvai, jo šviesių ir skaisčių spalvų skalė turtinga, plati. Apie savo kūrybą dailininkas yra pasakęs: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidomėjau, svetimos įtakos manęs nepaveikė. Norėjau atvira širdimi prisidėti prie šio pasaulio gro?io praturtinimo, be kurio ?mogaus gyvenimas nebūtų pilnas”. Parengta pagalLietuvos dailės muziejaus informaciją.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[B.Uogintas Koplitstulpys 60x46cm, 1983m. - 300]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4010 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4010 B.Uogintas Koplitstulpys 60x46cm, drobe,aliejus, 1983m.

 

LDM turimas autoriaus  darbas: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=936260


Pradine kaina: 300€


Zingsnis: 150€


Verte: 700€-1200€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.


BIOGRAFIJA:

Autorius: Uogintas (jaunesnysis), Bronius

Gimimo data: 1946

Mirimo data: 2013

Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Lietuvių tapytojas.

Gimė 1946 04 02 Vilniuje.

1971 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. dailės parodose dalyvauja nuo 1971 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1974 m. Nutapė peiza?ų, portretų.

Gyveno Vilniuje. 

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[J. Mackonis Stuttgartas po lietaus 85x110cm, 1992 - 500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4011 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4011 J. Mackonis  “Stuttgartas po lietaus” drobe, aliejus, 85x110cm, 1992m.


LDM turimas autoriaus darbas: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=953151


Pradine kaina: 500€


Zingsnis: 150€


Verte: 1000€-1500€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.


BIOGRAFIJA:

Autorius:Mackonis, Jonas

Gimimo data: 1922

Gimimo vieta: Paą?uolės k., Kaniavos apyl., Varėnos r., 1976 m. suskirstymas, Lietuva

Mirties data: 2002

Mirties vieta: Vilnius, Lietuva

Lietuvių tapytojas, dailės pedagogas. Gimė 1922 11 09 Paą?uolės k., Kaniavos vlsč.(dabar Varėnos r.), mirė  2002 03 16 Vilniuje. 
1948 m. baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituą, dekoratyvinę ir monumentaliąją tapybą. Dailės parodose dalyvavo nuo 1950 m. 1948-1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto, 1951-1989 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas, nuo 1983 m. profesorius. Menotyros kandidatas (1968), LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1982). Nutapė figūrinių kompozicijų, peiza?ų, portretų. Parašė straipsnių dailės klausimais, sukūrė libretų, dramų, kino scenarijų. Gyveno Vilniuje.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[A.Skackauskas Trys daigai 75x90cm, 1980/88m. - 1,500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4012 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4012 A.Skackauskas Trys daigai 75x90cm, drobe, aliejus, 1980/88m.

LDM turi analogiska darba: 

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biDetails.do?biRecordId=20438

 

Pradine kaina: 1500€

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 1800€-2500€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA: 

Autorius:Skačkauskas, Algis

Gimimo data: 1955

Gimimo vieta: Pranapolio k., Būdos apyl., Prienų r., 1976 m. suskirstymas, Lietuva

Mirties data: 2009

Mirties vieta: Pranapolio k., Būdos apyl., Prienų r., 1976 m. suskirstymas, Lietuva

Tapytojas. Gimė 1955 09 17 Pranapolio k., Būdos apyl., Prienų r. 1983 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvavo nuo 1982. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1988. Gyveno Vilniuje. Mirė 2009 10 23 gimtinėje, Pranapolio k.

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[A.Svencionis Adomas ir Ieva 100x70cm, 2015m. - 500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4013 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4013 A.Svencionis Adomas ir Ieva 100x70cm, drobe, aliejus, 2015m.

 

Pradine kaina: 500€

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 1100€-1500€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA: 

Arnoldas – Švenčionis, gime Kaune. 

1991 metais Vilniaus Dailės akademijoje baige skulptūros specialybę. 

Iš karto po studijų dalyvavo jubiliejinių litų "Respublikos atkūrimo", "Nepriklausomybės" temų konkursuose. Buvo įvertintas prizine vieta, gavo premiją, labai d?iaugiesi šiuo pasiekimu. Tai buvo jo kūrybos prad?ia. 

Vėliau daugiau dirbo su granitu, med?iu, o kai sąnariai nuo darbo su pneumatiniu kaltu ar plaktuku pavargdavo, ilsėdavosi su teptuku rankose. Savo kūryboje stengesi pateikti ˛?iūrovui informaciją per nuostabiausia ką Dievas sukūrė - ?mogų, jo kūną. 

Kiekvieno piršto judesys, ?vilgsnis, kūno poza - tai kalba, nuotaika, emocija, kuri beje daug informatyvesnė, subtilesnė, įtikinamesnė, negu tai pasakytum ?od?iais. 

Taip pat laiko save turinčiu gerą humoro jausmą - darbuose tai irgi matosi. 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[V. Kisieliute Natiurmortas 70,5 x 55cm, 1989m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4014 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4014 V. Kisieliute Natiurmortas 70,5 x 55cm, drobe, aliejus, 1989m.

Pradine kaina: 150€

Zingsnis: 50€

Verte: 400€-600€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

BIOGRAFIJA: 

1985 Vilniaus dailės akademija, tapybos specialybė.

Nuo 1995 metų yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Parodos:

2009 tarptautinis pleneras Harše, galerija „Stara škola“ bei kultūros muziejus Vengo?ove, Lenkija.

2010 atrankinė Vilniaus tapytojų paroda, galerija „Arka“, Vilnius. 

2010 paroda „?ydėjimas... “, LR ambasada, Airija.

2010 tapybos paroda „Hanza“, Olandija, Vokietija.

2010 tarptautiniai plenerai-parodos Volštyne ir Ščecine, Lenkija. 

2011 personalinė paroda, galerija „Zeliona gora“, Lenkija.

 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[J. Kriauciunas Pavasaris 87 x 30cm, 1991m. - 150]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4015 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4015 J. Kriauciunas Pavasaris 87 x 30cm, drobe, aliejus, 1991m.

LDM saugomas autoriaus darbas:

VĖJUOTA DIENA. 1963
Pop., akv. 32x44
Sign. ap. k. 63 Kriaučiūnas
LDM T 2485 nuo 1965

 

 

Pradine kaina: 150€

Zingsnis: 50€

Verte: 400€-600€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA: 

Gimė 1923 m. Klišių k., Jurbarko r. 1942–1947 m.

Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavo skulptūrą.

Dailės parodose dalyvauja nuo 1964 m. 
 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T20:00:00-00:00
<![CDATA[A.Skackauskas Dovana Vilniui 75x88cm, 1980/88m. - 1,500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4007 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4007 A.Skackauskas Dovana Vilniui 75x88cm, drobe, aliejus, 1980/88m.

LDM turi analogiska darba: 

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biDetails.do?biRecordId=20438

 

Pradine kaina: 1500€

 

Zingsnis: 150€

 

Verte: 1800€-2500€

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA: 

Autorius:Skačkauskas, Algis

Gimimo data: 1955

Gimimo vieta: Pranapolio k., Būdos apyl., Prienų r., 1976 m. suskirstymas, Lietuva

Mirties data: 2009

Mirties vieta: Pranapolio k., Būdos apyl., Prienų r., 1976 m. suskirstymas, Lietuva

Tapytojas. Gimė 1955 09 17 Pranapolio k., Būdos apyl., Prienų r. 1983 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvavo nuo 1982. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1988. Gyveno Vilniuje. Mirė 2009 10 23 gimtinėje, Pranapolio k.

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T19:00:00-00:00
<![CDATA[B. Egizas "Mergaites portretas" 31x25cm, iki 1928m. - 500]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4006 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4006 B. Egizas "Mergaites portretas" kartonas, pastele 31x25cm, iki 1928m. 

Parasas: AD "Б. Эгиз"

 

LDM turi analogiska darba: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=948739

 

Pradine kaina: 500€*

 

Zingsnis: 100€

 

Verte: 1500€-2500€

 

*Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Prie galutines kainos pliusuojamas  galerijos aukciono mokestis 15%.

 

BIOGRAFIJA:

Bari Egizas gimė 1869 m. Odesoje turtingų karaimų šeimoje. Apie 1885-1889 m. jis mokėsi Odesos dailiųjų menų draugijos dailės mokykloje, o 1890 m. be egzminų buvo priimtas į Peterburgo dailės akademiją, kur jo mokytojais buvo ?ymūs to meto dailininkai, tame tarpe Vasilijus Vereščiaginas. 1897-1898 m.  Egizas tęsia dailės studijas Pary?iuje, daug keliauja po Europą. Grį?ęs į Odesą dirbo dailės mokytoju, rengė parodas, o apie 1922 m. išvyko į Turkiją, į Konstantinopolį. Turėjo mokinių, privačią dailės studiją. Išgarsėjo kaip puikus portretistas, pas kurį portretus mielai u?sakinėjo įvairių atstovybių ambasadoriai. 

Egizo sesuo Vera, su kuria jis buvo labai artimas, buvo ?ymaus orientalisto, Lietuvos ir Lenkijos karaimų dvasinio vadovo (hachano) Serajos šapšalo (1873-1961) ?mona. šapšalas į Lietuvą atvyko 1928 m., o apie 1938 m. į Vilnių gyventi persikelia ir Bari Egizas. Vilniuje valdiškos tarnybos dailininkas neturėjo, vertėsi piešdamas portretus. Am?ininkai jį prisimena buvus didelės erudicijos. Mėgo bendrauti su jaunimu, pasakoti apie meną, į?ymius dailininkus. Bari Egizas mirė 1946 m., palaidotas Vilniuje, karaimų kapinėse. 

Parengta pagal Rimos Rutkauskienės straipsnį „Dailininko Bari Egizo kūrybinis palikimas”, Lietuvos dailės muziejaus metraštis Nr. 4 (Vilnius: LDM, 2001): 58-66 ps.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2018-03-18T19:00:00-00:00