Auctionamigo.com RSS: Listings posted by MurariArtGallery https://www.auctionamigo.com/ Auctionamigo.com Copyright Auctionamigo.com. https://www.auctionamigo.com/ <![CDATA[D. Mazeikyte Misko garsai 66x39cm, 1992 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4356 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4356 D. Mazeikyte “Miško garsai” monotipija, 66x39cm, 1/1, 1992

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Dalia Genovaitė Mazeikytė (gime 1943)

Dalia Genovaitė Mazeikytė gimė1943 m. liepos 15 d. Roviškėlėse (Panemunio vlsč.), grafikė, tapytoja. 1968 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1969 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir uzsienyje. Kuria estampus, smulkiąją grafiką, akvareles, piešinius tušu, naudoja sausosios adatos, oforto, monotipijos technikas. Grafikos kūriniams būdinga dinamiškos linijos, niuansuoti spalvų deriniai, kaligrafijos elementai, tapybai – ryškus koloritas, kontrastingi grynųjų spalvų deriniai, ryškūs potėpiai. Kūriniuose vyrauja metaforiškos abstrakčių formų kompozicijos, siekiama išreikšti dvasinį pasaulį, pasąmonės vizijas, ryšku emocionalumas. Iliustravo knygų (V. Palčinskaitės Lietaus nykštukai 1980 m., R. Skučaitės Taip ir ne 1988 m.). Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje, Ludwigų muziejuje Kölne.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų zodynas 1945–1990, sud. M. Zvirblytė, Vilnius, 2016, p. 484–485; Augustytė, J. Mazeikytė Dalia Genovaitė, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[G. Uogintaite Dangaus dalele 62x70cm, apie 1980-os - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4355 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4355 G. Uogintaitė “Dangaus dalelė” drobė, aliejus, 62x70cm, apie 1980-os

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) (1955–2016)

Dailininkė tapytoja. Gimė 1955 m. Vilniuje. 1981 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, menotyrą. Nuo 1982 m. dalyvavo parodose. Lietuvos dailininkų sąjungos nare  tapo 1988 m. Surengė personalinių parodų Vilniuje, Kaune, Čikagoje. Dalyvavo bendrose parodose Vilniuje, Kaune, Utenoje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Olborge.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[A. Tamosaitene Koplystulpiai 42x27cm, apie 1970 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4357 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4357 A. Tamošaitenė “Koplystulpiai” linoraizinys, 42x27cm, 1/12, apie 1970

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 150€-250€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.BIOGRAFIJA:

ANASTAZIJA MAZEIKAITĖ-TAMOŠAITIENĖ (1910–1991) Gimė 1910 m. rugsėjo 9 d. Vainuto m. (Tauragės aps., dab. Šilutės r.). 1928–1931 m. mokėsi Moterų dailės darbų mokykloje Kaune. Rankdarbių įgūdzius tobulino 1937 m. Švedijoje. 1932–1934 m. dirbo zemės ūkio rūmų audimo ir mezgimo kursų vedėja, 1934–1937 m. – šių rūmų Namų pramonės skyriaus audimo instruktore. 1935 m. kartu su A. Tamošaičiu atidarė audimo dirbtuvę Ązuolų Būdoje. 1940–1942 m. – Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos instruktore. 1945–1946 m. dėstė privačioje Tamošaičių dailės studijoje Glasenbache (Austrija), 1946–1948 m. dirbo audimo instruktore Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). 1948 m. Monrealyje, YMCA centre, įsteigė Audimo ir tautinių drabu?ių studiją. 1977 m. buvo Lietuvių tautodailės instituto Kanadoje steigimo iniciatorė. Išaudė gobelenų, rištinių kilimų, audinių tautiniais raštais, sukūrė tapybos ir grafikos darbų. Išleido knygas Mezgimas (1935), Mūsų rankdarbiai (1935), Namie austi drabuziai (1937), Mergaičių darbeliai (1937). Mirė 1991 m. rugpjūčio 28 d. Palaidota Mississaugoje (Kanada), Šv. Jono kapinėse. Velionės palaikus ketinama perlaidoti Lietuvoje.


 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[J. Firinauskas Zanrine ukio scena 16x11,5cm, 1938 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4359 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4359 J. Firinauskas “Zanrine ukio scena” 16x11,5cm, popierius, atspaudas, 1938 

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.BIOGRAFIJA:

Jonas Firinauskas (1915-1969)

Grafikas, Gimė 1915 m. geguzės 22 d. Odesoje, mirė 1969 m. Melburne (?), Australija.

Po Pirmojo pasaulinio karo su tėvais persikėlė į Lietuvą, 1934–1940 m. studijavo grafiką Kauno meno mokykloje. Bendradarbiavo su įvairiomis leidyklomis Kaune. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus, 1949 m. išvyko į Australiją, gyveno Melburne.

Kūrė estampus, iliustracijas, ekslibrius, piešė portretus, tapė, projektavo vitrazus baznyčioms. Iki emigracijos sukūrė iliustracijas knygoms: V. Valsiūnienės „Tėviškėle, tu grazi“,  J. Marcinkevičiaus „Sidabriniai varpai“, „P. Maurice „Išsiskyrusioji“, J. Rimošiaus „Kelionės“ (visos 1938). Perkeltųjų stovykloje Ravensburge apipavidalino ir iliustravo lietuviškus leidinius (Vytės Nemunėlio „Tėvų nameliai“, „Lietuva, šalis brangioji“, abu 1947), nupiešė projektų baznyčių vitrazams („Šv. Kristoforas“, „Smūtkelis“, abu 1947), portretų („Balys Sruoga“, 1948). 1946 m. dalyvavo Niurtingene (Vokietija) surengtoje lietuvių dailininkų parodoje. Gyvendamas Australijoje sukūrė grafikos darbų („Artojas“, 1951), nutapė paveikslų („Kristus“, „Velnias“, 1953–1955).

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje.

Lietuvos dailininkų zodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[I. Dauksaite-Guobiene Baltoji likimo paukste 59x71cm, 1999 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4352 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4352 I. Dauksaite-Guobiene “ Baltoji likimo paukste” 59x71cm, popierius, maišyta technika, 1/1,1999

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

IRENA DAUKŠAITĖ GUOBIENĖ

Gimė 1942 m. Kaune. 
1961–1966 studijavo grafikos specialybę Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar VDA).
Nuo 1971 m. Lietuvos dailininkų sąjungos ( LDS) narė.
Kuria estampus, maząją grafiką, ekslibrisus, iliustruoja knygas.
Nuo 1989 m. surengta virš 20 personalinių parodų. Darbai buvo demonstruojami : Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje, Norvegijoje, JAV ir kt.. 
Grupinėse parodose dalyvauja nuo 1974; Darbai buvo demonstruojami : Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Argentinoje, Japonijoje, Slovėnijoje ir kt.. 
Daugybė apdovanojimų, diplomų, kelios Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos stipendijos ir Vyriausybės premija (2006).
Kūrinių yra įsigiję : Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilnius; Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, Kaunas; Tretjakovo galerija, Maskva; Puškino vardo dailės muziejus, Maskva; Lodzės modernaus meno muziejus, Lenkija; Prahos nacionalinė galerija, Čekija; Nacionalinė galerija, Buenos Airės, Argentina.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[B. Uogintas Koplitstulpys 60x46cm, 1983 - 30]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4350 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4350 B.Uogintas “Koplitstulpys 60x46cm, drobe,aliejus, 1983m.

Pradine kaina: 30€
Zingsnis: 15€
Verte: 150€-350€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Autorius: Uogintas (jaunesnysis), Bronius

Gimimo data: 1946

Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Mirties data: 2013

Mirties vita: Vilnius, Lietuva

Lietuvių tapytojas. Gimė 1946 04 02 Vilniuje. 1971 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. dailės parodose dalyvauja nuo 1971 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1974 m. Nutapė peizazų, portretų. Gyveno Vilniuje. Mire 2013

Biografijos šaltinis: Lietuvos tapyba 1940-1990 Katalogas, 1996

 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[A. Makunaite Dirbtuveje 17x13cm, 1945 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4358 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4358 A. Makunaite “Dirbtuveje” linoraizinys, 17x13cm, 1945

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Albina Makūnaitė (1926 04 01-2001 05 26)

Dailininkė, grafikė. Gimė 1926 m. balandzio 1d. Padainupyje (Kauno r.). Mirė 2001 m. geguzės 26 d. 

1950 m. baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, taikomosios grafikos fakultetą. Nuo 1950 m. pradėjo dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse dailės parodose. Nuo 1951 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1966 m. uz medzio raizinių ciklą „Zalčio pasaka“ (LDM) A. Makūnaitei buvo paskirta Respublikinė premija. 

Dailininkė dirbo lakštinės bei knyginės grafikos srityse. Sukūrė daugiausia linoraizinių: „Kaukaze“ (1958, LDM), „Rugio daina“ (1960, LDM), „Jūros legenda“ (1971), „Vaikystės dienos“ (1973), „Padavimai ir legendos“ (1974–1975), „Knygnešių Lietuva“ (1980), „?emė gera“ (1982–1983), „Dainuok, širdie, gyvenimą“ (1985), taip pat sukūrė portretų (S. Nėries, 1957, LDM), iliustracijų knygoms: J. Biliūno „Liūdna pasaka“ (1950, LDM), Lazdynų Pelėdos „Raštai“ (1954, LDM), K. Kubilinsko „Stovi pasakų namelis“(1957, LDM), A. Liobytės „Saulės vaduotojas“ (1959) ir „Ezerinis“ (1962), pasakų rinkiniui „Gulbė karaliaus pati“ (1963), Just. Marcinkevičiaus „Baladė apie Ievą“ (1965, LDM), K. Borutos „Baltaragio malūnas“ (1966, LDM) P. Cvirkos „Kasdienės istorijos“ (1969) ir kt. 

Kūriniuose savitai interpretuoja lietuvių liaudies meno tradicijas; būdinga sodrios linijos, spalvingumas.

http://www.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/381.htm

 

Bibliografija:
Juozas Algimantas Krištopaitis. „Iš zodzio ir vaizdo sąlyčio atsirandantis individualios raiškos tekstas“ //  LOGOS 46,  2006,litlogos.eu

„Parodziusi, ką savo tautoje turėjome geriausio“ // 2006, Nr.11, Mokslo Lietuva


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[D. Mazeikyte Improvizacija meno ir gamtos tema, 60x41cm, 1968 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4351 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4351 D. Mazeikyte “Improvizacija meno ir gamtos tema”, 60x41cm, ofortas, C3,5, 1968

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 10€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Dalia Genovaitė Mazeikytė (gime 1943)

Dalia Genovaitė Mazeikytė gimė1943 m. liepos 15 d. Roviškėlėse (Panemunio vlsč.), grafikė, tapytoja. 1968 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1969 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir uzsienyje. Kuria estampus, smulkiąją grafiką, akvareles, piešinius tušu, naudoja sausosios adatos, oforto, monotipijos technikas. Grafikos kūriniams būdinga dinamiškos linijos, niuansuoti spalvų deriniai, kaligrafijos elementai, tapybai – ryškus koloritas, kontrastingi grynųjų spalvų deriniai, ryškūs potėpiai. Kūriniuose vyrauja metaforiškos abstrakčių formų kompozicijos, siekiama išreikšti dvasinį pasaulį, pasąmonės vizijas, ryšku emocionalumas. Iliustravo knygų (V. Palčinskaitės Lietaus nykštukai 1980 m., R. Skučaitės Taip ir ne 1988 m.). Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Čiurlionio dailės galerijoje Čikagoje, Ludwigų muziejuje Kölne.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų zodynas 1945–1990, sud. M. Zvirblytė, Vilnius, 2016, p. 484–485; Augustytė, J. Mazeikytė Dalia Genovaitė, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].

 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[A. Savickas Trys kartos 29x39cm, 1981 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4354 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4354 A. Savickas “Trys kartos” 29x39cm, popierius, spalvotas tusas,  1981

LDM turi analogiska darba:

http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=search&action=details&lang=LT&mus=1&ext_id=1000566


Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Augustinas Savickas (1919-2012)

Dailininkas (tapytojas), dailėtyrininkas. Gimė 1919 m. Kopenhagoje. Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio sūnus. 1939 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, 1940 m. mokėsi Vilniaus meno mokykloje, 1941-1944 m. studijavo tapybą Maskvos dailės mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą (studijavo pas Justiną Vienozinskį, Vytautą Mackevičių). Nuo 1951 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1951-1972 m. ir nuo 1985 m. - Lietuvos dailės instituto dėstytojas (docentas -1965). 1963 m. menotyros mokslų kandidatas, 1993 m. menotyros daktaras. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1965). 1973-1979 m. dirbo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institute. 1985-1993 m. destė Vilniaus dailės institute (Tapybos katedros profesorius). 1988 m. TSRS Mokslų Akademijos narys korespondentas. Nuo 1949 m. dalyvauja parodose. 1966 m. apdovanotas Valstybine premija, 1994 m. - Lietuvos Didziojo kunigaikščio 5 laipsnio ordinu, 1999 m. - Nacionaline premija. A. Savickas - lietuvių dailės klasikas; jo kūryba pasizymi monumentalumu, menininkas savitai interpretuoja, aktualizuoja kultūros tradicijas. Kūryboje dominuoja tamsūs pilkšvai melsvi tonai, vertikalėmis grįsta kompozicija, pasyvios personazų pozos. Dailininkas remiasi naiviojo meno stilistika ir ją savitai transformuoja. A. Savickas parašė lietuvių dailės istorijos knygų: „Peizazas lietuvių tapyboje” (1965), „M. K. Čiurlionis” (su E. Miezelaičiu, 1971), autobiografinę knygą „Nerami kelionė” (1977), straipsnių apie lietuvių dailę ir dailininkus; vienas „XX a. lietuvių dailės istorijos” (1982-1983, t. 1, 2) autorių. Parengta pagal LDM Dailininkų duomenų bazę. Apie kūrybą: Dailininko tapybos pasaulis liūdnokas; drauge jis - su transcendencijos atspalviu; tačiau jame įmanomas akibrokštiškos akcijos. (...) Ir to liūdnumo priezastis paprasta - autoriaus kontempliuojama zmogaus gyvenimo drama. (...) Pirmiausia - tai monumentalus liūdesys. Toks, kuris tegali gimti sieloje, ne vien suvokiančioje zmogaus dramą, bet ir matančioje mechanizmo, vadinamo gyvenimu, pasauliu ar teatru, kur ta drama rutuliojasi, grandioziškumą; (...). Toliau - tai kontempliatyvus liūdesys. Vadinasi, orientuojantis zmogų tiek į išmintį, kaip tam tikrą intelekto pakopą, tiek į kontempliatyvią gyvenimo formą. (...). A. Savicko nutapytas pasaulis yra kitas ne tik tuo poziūriu, kad jis iliuzinis, meninis. Jis, nepaisant jau nurodyto liūdnumo, yra šiek tiek anapusinis, transcendentiškas, antzmogiškas. Parengta pagal: A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 - 1995, Vilnius: VDA  leidykla, 1997, p. 146 - 147

„Dailininko paziūros ieško paspirties religinės dailės tradicijoje. Iš ten ateina ne tik vaizdo darna, bet ir plastikos dariniai - altorinio paveikslo principas, tam tikros ikonografinės schemos, spalvų simbolika, dėmesys gotikos menui, sąlygiškai, išgrynintai bizantiškųjų ikonų erdvei, ritualui. Pagarbiai zavimasi ir senuoju lietuvių liaudies menu, ypač statiškų formų skulptūros ekspresija. Sakralinės dailės patirtis, kūrybingai adaptuojama Gutausko tapyboje, nėra varomoji jėga, o veikiau tramdymo įrankis - ji uztikrina paveikslų orumą, maldo dailininko zmogiškąsias aistras ir meninį temperamentą.

Parengta pagal: N. Adomonytė, „Leonardas Gutauskas”, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sud. R. Jurėnaitė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000, p.54.

 


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00
<![CDATA[G. Kalpokas Petro Kalpoko 100-osioms gimimo metinems 51x33cm, 1979 - 15]]> https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4353 https://www.auctionamigo.com/item.php?id=4353 G. Kalpokas “ Petro Kalpoko 100-osioms gimimo metinems” 51x33cm, medzio raizinys, 5/20, 1979

Pradine kaina: 15€
Zingsnis: 15€
Verte: 50€-150€


Meno kurinys bus parduotas uz daugiausiai pasiulyta kaina.
Laimetojas turi atsiskaityti uz laimeta lota per penkias darbo dienas grynais ar pavedimu. Prie loto galutines kainos yra pliusojamas 15% aukciono mokestis.

BIOGRAFIJA:

Gerutis Kalpokas gimė 1923

Grafikas, pedagogas. 

Dailės parodose dalyvauja nuo 1970

LDS narys nuo 1960

Dirbo estampo, ekslibriso srityse, dazniausiai rinkosi linoraizinio ir medzio raizinio techniką. Sukūrė ekslibrisų, skirtų iškiliems Lietuvos menininkams: dailininkams, rašytojams, aktoriams (Algimantui Pakeliūnui, Aleksui Dabulskiui, 1992; Juozui Zikarui, 1991; Rūtai Staliliūnaitei, 1993 ir kt.) 

Bibliografija: 

Gerutis Kalpokas [parodos katalogas]. Kaunas: LTSR Dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 1981. 

Vida Godelienė. „Nuoširdziai apie zemę ir zmogų“. Kauno tiesa, 1981 11 22, p. 4. 

Antanaitis, A. „Muzika... raiziniuose“. Kauno tiesa, 1973 08 19.


All / Goods / Art]]>
MurariArtGallery 2019-04-21T20:50:01-00:00